Trafikforhold

Nej til højere støjskærm

Hjælp mod støj var ikke nok

FREDERIKSHAVN:Beboere i den sydlige del af Bangsbostrand er ikke tilfredse med støjafskærmningen ud mod E45. For tre år siden byggede Frederikshavn Kommune en støjskærm mellem E45 og villakvarteret øst for vejen. Støjen er reduceret, men efter beboernes mening ikke nok. Den vejledende støjgrænse for trafik ligger på 55 decibel, men i Bangsbostrand er støjbelastningen stadig på 57-60 dB. For at reducere strafikstøjen ned under den vejledende grænse skal støjmuren op i 2.85 meters højde i den sydlige ende og 3.25 meter i den nordlige. Det vil teknisk udvalg ikke være med til, både fordi en højere støjskærm synsmæssigt vil virke meget dominerende, men især fordi støjafskærmning i forhold til en statsvej er statslig opgave. Når kommunen alligevel finansierede støjskærmen i 2000, skyldtes det, at Vejdirektoratet meddelte, at støjafskærmning i Frederikshavn stod langt nede på prioriteringslisten, og at det ville vare mange år, før der var chance for en statslig finansiering. Alligevel returnerer teknisk udvalg nu bolden til beboerne og foreslår dem at henvende sig til Vejdirektoratet.