Rebild

Nej til hovsaløsninger og "frimærkelokalplaner"

Gert Fischer gør opmærksom på, at kommunens salg af jord sker i såkaldt udbud.

Gert Fischer gør opmærksom på, at kommunens salg af jord sker i såkaldt udbud.

BAVNEBAKKEN:Refererende til avisartikel i Nordjyske og Folkebladet med udtalelser fra Bavnebakkeskolen, må jeg her retfærdigvis rette nogle misforståelser, set i forhold til TM-udvalgets lange indstilling fra 8. februar 2006, til byrådet. Jeg beklager, hvis vi ikke har været dygtige nok i vor uddybning af sagen, men så vil jeg gerne her gi' nogle uddybende oplysninger, der ikke kan ses af forslaget. Indstillingen til denne spændende planlægningsopgave har været lang tid undervejs. Vi har bestræbt os på, at formuleringerne er klare, hvor vi hæver os op i helikopterhøjde, og ser et stort område under et. Vi er ikke til hovsaløsninger eller "frimærkelokalplaner". Vi véd også, at vor indstilling tilgodeser skolen og rækker langt videre, end før set, (her henviser jeg til en delt indstilling fra ØK-udvalget). Bavnebakkeskolens fremtid og udvidelsesmuligheder, vil ved vedtagelse af TM-indstillingen være sikret rummelighed. I forslaget vil der fremover være udlagt over 3000 kvadratmeter yderligere til skoleformål end i dag. Derfor forstår jeg ikke helt udtalelser som: "at politikerne vil indskrænke Bavnebakkeskolens areal". En af de allervigtigste formuleringer i vor indstilling er endvidere: "det forudsættes, at der købes mindst det samme antal kvadratmeter på Viborgvej 5 -11 til skoleformål som der sælges - og med køb senest samtidig med salg", og ikke som angivet i to aviser: ved ad åre at købe et tilsvarende areal. Vi forstår heller ikke helt udtalelser om "erhvervsmanden", der skal købe jord. I vor indstilling anbefaler vi, at det skal i offentlig udbud. Der er og bliver pres på Bavnebakkeskolen, ja. Derfor slutter vor indstilling med de vigtige ord: "med udgangspunkt i ovennævnte afholdes der møde med Bavnebakkeskolen, bl.a. med henblik på afklaring af placering af bibliotek og erhvervsklasse". Jeg diskuterer af princip ikke en sag gennem avisen, men har vi ikke været præcise nok i vor formuleringer i TM, så håber jeg, at denne redegørelse har givet svar på nogle misforståelser og særdeles vigtige vinkler i sagen. Jeg er, som i alle andre sager, gerne til rådighed for dialog.