Nej til kemisk ukrudtsbekæmpelse

Teknik- og miljøudvalget har sagt god for, at der i Dronninglund Kommune igangsættes forsøg med at komme den sidste tilbageværende brug af kemisk ukrudtsbekæmpelse til livs. Dette er allerede sket på kommunalt plan i forbindelse med beplantninger og på græsarealer, men der bruges stadig Round Up på belægninger og mod bjørneklo. Udvalget har endvidere indstillet, at de ekstra udgifter ved ikke at bruge kemiske ukrudtsbekæmpere skal tages op i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2004. På det tidspunkt vil en analyse af ukrudtsbekæmpelsen på landsplan også være klar til brug for debatten om den lokale ukrudtsbekæmpelse.