Lokalpolitik

Nej til Klitrosen fra amtspolitikere

- Alt for store lejligheder i forhold til regionplanen, siger udvalgsformand Niels Kr. Kirketerp (V)

FJERRITSLEV:Man kan ikke bygge hotelværelser på 55 kvm, når regionplanens grænse går ved 26. Det er det korte af det lange af afgørelsen fra Nordjyllands Amts teknik- og miljøudvalg, der i går behandlede Fjerritslev Kommunes lokalplanforslag til hotel Klitrosens store udvidelse. - Vi står fast ved den klage, som administrationen har sendt. Det er alt for store lejligheder i forhold til regionplanens grænse, siger udvalgsformand Niels Kr. Kirketerp (V). Også klagen over at det er planen at sløjfe en lille sø og dens omgivelser, fastholdes. Her har ejerne dog allerede sagt, at de vil opgive den ide, og der af samme grund bliver lidt færre boliger i projektet. Amtets afgørelse er reelt et veto mod projektet i den nuværende udformning. Det betyder, at størrelsen af lejlighederne skal indskrænkes markant, medmindre ejerne og kommunen vil prøve sagen ved Naturklagenævnet og får medhold i at det kan lade sig gøre at fastholde de 55 kvm. 15 indsigelser Det er ikke kun Nordjyllands Amt, der er utilfreds med udformningen af Klitrosens projekt. Fjerritslev Kommune har modtaget i alt 15 indsigelser mod lokalplanforslaget, hvoraf to dog handler om tekniske tilretninger. Ud over amtet og en fælles protest fra tre hotelkolleger, er der protester fra to grundejerforeninger, Hjortdal Beboerforening og otte privatpersoner, både fastboende og sommerhusejere. Indsigelserne har stort set samme ordlyd: Byggeriet af 62 hotellejligheder af den størrelse vil være alt for dominerende og massivt for et område som Slettestrand. Det vil virke som en hel ferieby og falde uden for stilen i området. Det er også i mod anbefalingerne i Seaside-projektet, som fremhæver de historiske badehoteller med forholdsvis beskedne rammer. Desuden er der stærk bekymring for, at projektet vil ende som spøgelsesby om vinteren. Flere nævner, at en renovering af Klitrosen er velkommen og kan tilføre området en god udvikling på turistområdet, men lejlighederne skal være mindre og organiseres på en anden måde, for eksempel som klynger af lejligheder, der falder mere ind i landskabet i stedet for rækker af huse med parkeringspladser imellem, som en skriver. Størrelsen af lejlighederne får direkte en grundejerformand til at skrive: - De vil sikkert være egnede til turister med to-tre hunde, så det får et synligt omfang i Slettestrand. Flere fremhæver, at de lige har været med til at få en lokalplan for Slettestrand på plads ved at bruge deres demokratiske rettigheder, og nu bliver de sat ud af spil. Men der melder teknikerne hus forbi. En kommunalbestyrelse kan altid ophæve en lokalplan for et område, uanset hvor ny den er, ved at vedtage en ny lokalplan.