Nej til krig - ja til hjælp til u-lande

Op til Irak-krigen kunne vi dagligt høre, at argumentet for krigen var, at Irak besad kemiske masseødelæggelsesvåben. For 33 år siden var kemisk krigsførelse også et emne til debat. Sverige havde i FN foreslået et forbud mod militær anvendelse af alle stoffer som havde direkte giftvirkning på mennesker, dyr og planter. 58 lande stemte for forslaget i FN, tre stemte imod – Danmark undlod at stemme. Hvis Danmark havde stemt for forslaget, ville det nemlig indebære en indirekte kritik af USA's våbenbrug i Vietnam, hvor amerikanerne benyttede tåregas og palnteudryddelsesmidler. Et af de planteødelæggelsesvåben, som verdens stærkeste krigsmagt benyttede tonsvis af i Vietnam, blev forbudt i USA, fordi det kunne give fosterskader, hvis gravide kom til at spise af det, men det kunne altså godt bruges blandt asiatere. Det var positivt, at USA 30 år senere kunne tage klar afstand fra kemiske våben, hvis påstanden havde passet. USA har nemlig i Irak-krigen benyttet forarmet uran, der er radioaktivt og giftigt. Blot én såkaldt alfa-celle i kroppen kan skade celler og reproduktion. Efter den første Golf-krig fandt man støv med forarmet uran så langt fra Golfen som i Bulgarien. Den tidligere oberst i den amerikanske hær, professor Doug Rokke, kalder forarmet uran et masseødelæggelsesvåben. Det er da også en kendsgerning, at 200.000 amerikanske soldater efter første Golf-krig har fået forskellige sygdomme lige fra ledsmerter til leukæmi, og at antallet af kræfttilfælde i Irak er mangedoblet de sidste 12 år. Alt tyder på, at USA kun har noget mod masseødelæggelsesvåben, når de benyttes af andre. Og helt grotesk er det jo, at krigens argument var, at Irak pga. sine våben var en trussel mod verdensfreden. Danmark valgte i 1970 at være solidarisk med USA, og regeringen valgte det samme i 2003. Tiden er nok ved at være inde til, at Danmark fører en mere selvstændig udenrigspolitik og forsvarspolitik - evt. ved at indgå i et fælles EU-samarbejde om disse politiske områder. Det er positivt, at Per Stig Møller nu vil afsætte midler til en demokratisering af Mellemøsten. Men hvorfor afskaffede regeringen den såkaldte Demokratifond, da den vandt sidste folketingsvalg? Vi havde jo en god fond, som skulle hjælpe mennesker fra tidligere diktaturer til at lære demokrati i Danmark. Nu skal den idé tages op igen, men regeringen vil tage pengene fra ulandshjælpen. U-landshjælp og kamp for menneskerettigheder skal gå hånd i hånd. Terroristiske fundamentalister vinder tilhængere blandt fattige som i frustration over deres livssituation drømmer om fortidens "lykkesamfund" . Bin Laden tror, man kan skabe et jordisk paradis ved at benægte de moderne værdier. Pia Kjærsgaard og Bin Laden har det til fælles, at de tror på, at man kan forhindre mødet med nye kulturer. Det "rene" Danmark (fri for tyrkere, afghanere og andre fremmede) og den "gammeldags" islam (fri for moderne, vestlige normer) er begge illusioner. Der er kun én vej til at bekæmpe terrorisme, diktatur og fattigdom: Det er "en moderne Marshall-hjælp" og dialog. Det er ikke nogen nem vej, da der er flere fattige end rige i verden. Men når Mellemfolkeligt Samvirke i Nordjylland netop sammen med Aalborg Fredsaktion og Attac og en række andre organisationer har sendt et brev til Forsvarspolitisk Nævn med anmodning om foretræde, så skyldes det, at vi tager afstand fra forarmet uran og kemisk krigsførelse – vi tror, at pengene til krig er bedre brugt til u-landshjælp og til genetableringen af en demokratifond. Men pengene til den ny demokratifond skal sandelig ikke tages fra ulandshjælpen! Vi er i MS også bekymrede, når vi hører, at Dansk Folkeparti og Venstre vil fratage SID midler til u-landshjælp, fordi SID fremmer fagbevægelser i u-lande. Jamen, det er jo lige, hvad der er brug for! Gennem faglige organisationer skal rigdommene i bl.a. Mellemøsten uddeles til almindelige mennesker. MS blander sig ikke i politiske styreformer (socialisme eller liberalisme), men vi blander os i skæve fordelinger af verdens goder. Frede Hansen, Thorup Hedevej 3, Dronninglund, er formand for Mellemfolkeligt Samvirke i Nordjylland. E-mail: helleogfrede@post.tele.dk og ms_nordjylland@groupcare.dk