Nej til landsbyråd

Selv om de fleste af kommunens forsamlingshuse ønsker noget andet, så har børne- og kulturudvalget besluttet at fastholde en tidligere beslutning om, at et beløb på 60.000 kr. i kommunens 2003-budget skal bruges på de seks forsamlingshuse - og ikke fordeles af Landsbyrådet, som det ellers er blevet foreslået. Forsamlingshusene skal herefter ansøge kommunen om at få del i den nævnte pulje på 60.000 kr. Det er en ændring i forhold til tidligere, hvor de seks forsamlingshuse bare fik hver 10.000 kr. årligt i driftsstøtte.