Børnepasning

Nej til livredder

Teknisk udvalg har sagt nej til et tilbud fra Tryg Danmark og Dansk Svømmeunion om at få en gratis prøvesæson med livredning på stranden. Udvalget siger nej, fordi der kun bliver tale om én livredderstation - hvilket i udvalgets øjne kan føre til, at der skabes en falsk tryghed for de badende. Nye havnehytter HALS: Teknisk udvalg har besluttet, at de nye hytter ved den kommende Hals Jollehavn skal ejes og udlejes af kommunen. Der vil ved den nye jollehavn blive tale om cirka 30 hytter, der skal bruges som redskabsskure for jolleejere. Nyt kajanlæg HALS: Teknisk udvalg har sagt ja til, at der bruges 182.000 kommunale kroner på at nedlægge slæbestedet ved Hals Motorværksted, og at der i stedet etableres et nyt kajanlæg med stålspuns og betonvæg. Penge til maling HALS: Kulturudvalget har sagt ja til at dække et par ekstraudgifter i forbindelse med færdiggørelsen af en ny kvist og etableringen af et nyt ventilationsanlæg i børnehaven Østerladen. Ekstraudgiften er samlet på 12.668 kr., og de dækker over maling og etablering af følere ved det nye ventilationsanlæg. GANDRUP Nej til Spiren Kulturudvalget har sagt nej til på nuværende tidspunkt at skyde kommunale kroner i det af børnehaven Spiren ønskede nyindkøb af legeredskaber til børnehavens legeplads. Udvalget vil dog se på sagen igen til december - for at se, om der måske på det tidspunkt ligger nogle ubrugte kroner på udvalgets kistebund til formålet. V. HASSING Nyt handicaptoilet Kulturudvalget har sagt o.k. til, at der bruges 90.000 kommunale kroner på i V. Hassing Hallen at etablere et nyt handicaptoilet og et nyt, lille køkken, som ikke mindst dagplejerne kan få glæde af, når de gæster hallen med deres af og til bleskifte-krævende dagplejebørn. ULSTED Ny belægning Kulturudvalget har sagt god for, at der fra det kommunale 2003-budget frigives et beløb på 100.000 kr. til etablering af en ny belægning på p-pladsen ved børnehaven Ulvereden. Det er endnu ikke endeligt afgjort, hvilken belægning der bliver tale om.