EMNER

Nej til Løkke-projekt

PRIVATISERING:Markedslogikken har stille og rolig sneget sig ind i vores sundhedsvæsen. Siden 2002 har regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti gennemført en række love, der er pakket ind som forbedringer, men som ødelægger det danske sygehusvæsen indefra. Privatiseringen af sundhedsvæsenet begyndte allerede i 2002, da VKO indførte skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Siden har de hældt milliarder af danskernes skattepenge i støtte for at skabe private behandlinger. Og 1. januar 2011 blev der indført brugerbetaling for ufrivilligt barnløse på offentlige sygehuse. Et klokkeklart brud med den fri og lige adgang til sygehusbehandling. Men det stopper ikke her. I juni bakkede Venstres Birgitte Josefsen op om at lade private drive afdelinger på offentlige sygehuse. Og nu vil regeringen og Dansk Folkeparti afskaffe regionerne. I stedet vil de have bestyrelser bestående af deres venner. Venner, som vi nordjyder hverken kan vælge eller vælte. At nedlægge regionerne er en historisk beslutning, som vil give en uhørt grad af centralisme. Og det skaber usikkerhed om sundhedsvæsenet. For skal vores sundhedsvæsen styres fra Aarhus? Hvad med patienterne i det nordjyske? Hvad sker der med lægeuddannelsen i Aalborg? Og hvad med de ansatte? Jeg kan ikke andet end at frygte, at dette er endnu et forsøg fra Venstre og Lars Løkke Rasmussen på at snige en øget privatisering af sundhedsvæsenet ind ad bagdøren. Det er et opgør med den lige og fri adgang til sundhedsvæsenet. Jeg siger ellers tak.