Nej til lukning af de små landsbyskoler

Rugvænget 4, Bjergby, Hjørring, Byrådskandidat V SKOLER: I Nordjyske Stiftstidende kan man 26. oktober læse, at skoleleder Lars E. Christiansen(LEC) mener man bør reducerer antallet af skoler i Ny Hjørring Kommune! Jeg er meget uenig i hans synspunkt. De små skoler har mange kvaliteter og netop nærheds begrebet kommer ind her. Nærhed og tryghed ser jeg som en utrolig vigtig del af børns hverdag, uanset om det er i skolen, institutionen eller derhjemme. Jeg så gerne at lærerne blev bedre til at sætte grænser og være tydelige over for eleverne. Her henviser jeg bl.a. til sognepræst Henrik Bang-Møllers kronik i Nordjyske Stiftstidende 25/10, som taler om at "magten" skal tilbage blandt forældre og lærere og at vi skal væk fra opfattelsen af, at magt pr. definition er lig med undertrykkelse. Så ville vi også komme væk fra de "projekt børn" som LEC omtaler. Børn har behov for grænser for bl.a. at lære og det kan der ligeså vel være på de små skoler. Små klasser er for mig gavnligt for den enkelte elev. Her er større mulighed for, at blive hørt og få mulighed for at vise hvad man kan og den enkelte lærer har mulighed for, at følge det enkelte barn. Det skaber tryghed. Det bør vel i en sådan sag være forældrene som skal tage stilling til, hvad de ønsker for deres børn og jeg tror mange i virkeligheden blot ønsker en god og kompetence givende skolegang for deres børn og gerne i et mindre forum, hvor der er tid, rum og plads til børnene. Så jeg mener ikke vi skal lukke de små skoler. Ikke al ting er godt stort og jeg mener man skal passe på med at centralisere når det handler om vores børns tarv.