Lokalpolitik

Nej til mere erhverv ved Skivevej

Bedre Bymiljø er imod "græsplænevirksomheder" ved indkørslen til byen

HOBRO:Foreningen for Bedre Bymiljø i Hobro er imod flere erhvervsvirksomheder ved Skivevej, fordi de efter foreningens mening vil skæmme den smukke ådal. Heller ikke de såkaldte "græsplænevirksomheder" kan accepteres af Bedre Bymiljø. Ganske vist støjer de ikke, men de virker dominerende rent arkitekonisk i deres placering ned mod ådalen. Det siger Bedre Bymiljø i sine kommentarer til Hobro Kommunes forslag til en ny kommuneplan, der skal gælde frem til 2016. - Det er efterhånden alt for overvældende med kæmpestore fabriksanlæg klos op af en ellers meget smukt beliggende campingplads. Indkørslen ad Skivevej er just ikke blevet smukkere. - Der bør således ikke yderligere placeres erhvervsvirksomheder ved Skivevej, ej heller de såkaldte "græsplænevirksomheder", skriver formand for foreningen Kirsten Hjarnø Mathiassen til Hobro Kommune. Det er uheldigt, mener foreningen, at erhvervs- og boligområder ofte blandes sammen i Hobro Kommune. De seneste eksempler er Erhvervsparken og Hostrupkrogen, nævner Bedre Bymiljø. - Her bør der i det mindste tilplantes et 25 meter bredt bælte med høje træer som adskillelse, foreslår foreningen. Lad Vester Fjord i fred Ros er der dog også til kommunens planforslag. Foreningen glæder sig over, at ordet byøkologi er taget med i kommuneplanen. - Men byøkologi er bestemt også at lade så megen natur som muligt forblive bynært. - Vi må derfor stærkt anbefale, at man lader Vester Fjord i fred, når det gælder nybyggeri, og sætter ind med pleje af hele området, skriver Kirsten Hjarnø Mathiassen. Foreningen erkender, at den ikke er dygtig nok til at gennemskue kortmaterialet, men vil gerne bemærke, at lokalplan 258 ikke bør stå som gældende, da Naturklagenævnet tidligere har afvist, at der kan etableres golfbane i de fredede områder. Gamle bygninger Der er mange gode hensigter om bygningsbevaring i forslaget til en ny kommuneplan, fremhæver Bedre Bymiljø. I afsnittet Byfornyelse og Bevaringsværdige Bygninger vil Hobro Kommune fortsat registrere bygninger og udpege de bevaringsværdige. - Tilsyneladende er virkeligheden ikke sådan. Der bliver ofte dispenseret fra lokalplanerne, og senest har teknisk udvalg afslået, at man i det mindste påbegyndte en fotografisk regi- strering uden udgift for kommunen, påpeger Bedre Bymiljø. Foreningen slutter med en opfordring til Hobro Byråd om omgående at ansætte en stadsarkitekt og en Agenda 21-medarbejder, så kommunen kan leve op til sine egne målsætninger.