Hospitaler

Nej til mere lægebilkørsel

Amtets sundhedsudvalg sagde på et møde torsdag nej til at betale for udvidet bemanding af lægebilen i Frederikshavn.

Borgerne i Østvendsyssel må kigge langt efter lægebilen, hvis der sker alvorlige ulykker lørdag, søndag eller på hverdage efter klokken 15. Amtets sundhedsudvalg sagde på et møde torsdag nej til at betale for bemanding af lægebilen fra klokken 15-20 på hverdage og fra klokken 08-18 i weekenderne. En ordning, der ville koste amtet 2,25 millioner om året. Som ordningen fungerer nu, er det Flådestation Frederikshavn, der afholder udgifterne for bemanding af lægebilen på hverdage fra klokken 7.40 til 15. - Men det er klart, at skal vi også køre i vor fritid, og skal vi have læger udefra tilknyttet, så skal amtet til at betale for bemandingen i de ekstra timer på sammen niveau som ved lægebilen i Aalborg, siger overlæge og chef for infirmeriet på Flådestation Frederikshavn, Bjarne Møller. Men i amtet er man altså ikke indstillet på at give penge til lægebilskørsel i Østvendsyssel lige nu. - Vi kan ikke finde de 2,25 millioner i budgettet for 2005, så vi siger nej til forslaget nu, men lader det indgå i budgetdrøftelserne for 2006, siger formand for sundhedsudvalget, Karl Bornhøft (SF). Sundhedsudvalgets afgørelse ryster støtteforeningen for sygehuset i Frederikshavn, der har foreslået den udvidede køretid for lægebilen. - Jeg synes, det er sørgeligt, og det bærer præg af at man systematisk vil have det hele flyttet væk fra østkysten, siger Jens Hedegaard Kristensen fra støtteforeningen. Forslaget kom i stand som følge af den ikke optimalt fungerende skadestue og udhulingen af det akutte, kirurgiske beredskab på sygehuset i Frederikshavn. Men argumentet kan ikke stilles så firkantet op, mener sundhedsudvalgsformanden. - Vi har jo et akut, kirurgisk beredskab døgnet rundt på sygehuset i Frederikshavn, som skal bistå ved komplikationer hos patienter, som har været gennem en planlagt operation. Og dette beredskab kan i et vist omfang også håndtere akutte patienter, siger Karl Bornhøft, som derfor godt kan se andre forslag, som i en kommende budgetdrøftelse vil få højere prioritet end lægebilen på østkysten