Lokalpolitik

Nej til mere trafik på børnenes vej i Nørhalne

Inge Pe­der­sen

Inge Pe­der­sen

BOLIGOMRÅDE:Aabybro Byråd skal i dag (torsdag 24. august) træffe beslutning om lokalplan for et nyt boligområde i en forlængelse af G. Zimmersvej til Sulstedvej i Nørhalne. Forslaget indebærer, at der bliver en gennemgående vej fra Bygaden ned ad G. Zimmersvej til Sulstedvej - med deraf følgende væsentlig mere biltrafik. Det er en strækning, som rigtig mange små/svage trafikanter benytter, når de skal frem og tilbage mellem deres hjem og Nørhalne Hallen og mellem skolen og Nørhalne Hallen. P.t. ligger idrætsfaciliteterne i Nørhalne i et smørhul i forhold til, at forældre roligt kan sende deres børn til aktiviteter i hallen. De kan færdes til fods eller på cykel på en sikker vej, og det samme er gældende, når skolen sender børnene til hallen. Stop tanker om en gennemgående vej i det ny boligområde ved Nørhalne Hallen. Sæt en bom op, så det alene er gående og cyklende trafikanter, der kan passere. Og lad bilerne køre ud på Sulstedvej! Denne løsning bevirker, at det eksisterende boligområde i G. Zimmersvej-kvarteret forbliver børnevenligt, og det nye boligområde i en forlængelse af G. Zimmersvej også kan etableres som et børnevenligt kvarter. Og det vil helt sikkert tiltrække købere til den nye udstykning!