Nej til møller i naturområder

Danmarks Naturfredningsforening ser på alternative placeringer og forbereder en fredningssag

for et par uger siden blev planerne om et testcenter for vindmøller i Østerild debatteret på et borgermøde. Foto: Peter Mørk

for et par uger siden blev planerne om et testcenter for vindmøller i Østerild debatteret på et borgermøde. Foto: Peter Mørk

ØSTERILD:Det er ikke kun Vindmølleindustrien, vindmølleproducenternes brancheorganisation, der er på jagt efter flere områder i Danmark, hvor man kan sætte op til 250 meter høje møller op. Også Danmarks Naturfredningsforening er på udkig efter egnede områder, men i modsætning til Vindmølleindustrien ønsker DN ikke, at områderne skal supplere et eventuelt kommende testcenter i Østerild Klitplantage, men gøre centret overflødigt. Møller på landsbrugsjord DN's officielle politik er, at vindmølleparker ikke skal rejses i skove og i Natura 2000-områder, men på landbrugsjord. Det mener foreningen også i forhold til projektet i Østerild. - Hvorfor skal Danmark, der har så lidt natur, rumme verdens største testcenter for vindmøller? At placere centret i Østerild Klitplantage vil være et helt unødvendigt og stort indgreb i Danmarks natur, siger Poul Hald-Mortensen, vicepræsident i DN. Han oplyser, at Naturfredningsforeningen er gået i gang med at kigge på alternative placeringer, hvor møllerne kan stå på landbrugsjord. - Jeg vil ikke love, at det lykkes, men vi prøver at kigge fordomsfrit på forskellige områder. En hel del af de landbrugsområder, vi peger på, er forholdsvis tæt bebygget, men vi kan jo se i VVM-redegørelsen for Østerild, at det ikke er udelukket, at der kan ligge landbrugsbygninger i vindfeltet, siger Poul Hald-Mortensen. Opkøb af landbrugsjord burde ikke været noget problem, mener han. - Vi kan jo konstatere, at der er store ressourcer til rådighed for sådan et anlæg. Forleden sagde Eyvind Vesselbo (V) til mig i en debat i P1, at regeringen vil erstatte den skov, der fældes i Østerild, med det dobbelte areal andre steder. Det glæder vi os naturligvis over, at han siger. Det vil sige, at man måske skal finde mere end 2000 hektar landbrugsjord, som skal plantes til med træer. Det vil komme til at koste langt over en halv milliard kroner. For mindre end det kan man købe en hel del landbrugsejendomme, pointerer Poul Hald-Mortensen og tilføjer: - Vi håber, at vi kan vinde forståelse blandt folketingspolitikerne for, at de mange penge kan bruges bedre et andet sted end i Østerild Klitplantage. Fuglereservater Samtidig er Danmarks Naturfredningsforening gået i gang med at forberede den bebudede fredningssag. - Vi mener reelt, at Østerild Klitplantage er en virkelig dårlig placering for et stort testcenter. Det er lige nu det eneste sted i den nordvestlige del af Jylland, hvor der forekommer et havørnepar, og samtidig er det et område, hvor der passerer mange traner, da Vejlerne og Hansholmreservatet er de eneste rastepladser i Danmark for cirka 150 traner hvert efterår. Det er ren gambling at sætte så store møller op i det område, siger Poul Hald-Mortensen, der frygter, at også rigtig mange andre fugle vil blive dræbt ved kollision med de store møllevinger.

Forsiden