Nej til motorvej

Vi har ikke brug for flere motorveje - vi har brug for visionære politikere, der tør tænke løsninger af Aalborgs trafikproblemer på langt mere bæredygtig måde.

Naturvidenskab 12. september 2011 06:00

Behovet for en tredje limfjordsforbindelse er baseret på en forventning om, at biltrafikken skal stige med 25 procent frem til 2020. Det står i skærende kontrast til kommunens klimastrategi, som sigter på at halvere privatbilismen. En ny motorvej vil betyde at flere vil vælge bilen. Det vil få enorme miljø- og klima- og sundhedsmæssige konsekvenser for aalborgenserne, der vil blive udsat for langt mere luftforurening og støj. Og så vil motorvejen ødelægge den enestående natur på Egholm. Forslaget overser til gengæld fuldstædig den kollektive trafik. De syv milliarder, som forbindelse vil koste, burde i stedet investeres i letbaner, ekspresbusser og andre alternativer til glæde for klimaet og indbyggerne i Ålborg. Men den mulighed er slet ikke blevet undersøgt. I den norske by Trondheim, der er på størrelse med Aalborg, har man valgt en anden løsning. Her har man lavet de oprindelige fire kørebaner på hovedvejen mod centrum om til regulære busbaner. Det har stort set ikke ført til forlænget rejsetid, men har i forkortet rejsetiden med bus. Konsekvensen er, at der kommet flere buspassagerer, mens der er kommet væsentlig færre biler. Det er den vej Aalborg bør gå i stedet. Man kunne også vælge at bygge en letbane, som den interne Aalborgtrafik kunne flyttes hen til. På den måde ville man også kunne tilgodese de borgere, der ikke har råd eller mulighed for at tage bilen. Det gælder eksempelvis studerende, handicappede og ældre borgere, der er dybt afhængige af den kollektive trafik. Samtidigt med at vi ville kunne nedbringe udspillet af CO2 markant og få en friskere og mere sund luft i Aalborg.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...