Nej til murbrokker fra udlejere

Hobro stemt ned to gange i Fælles Forbrænding i sagen om adgang til nærgenbrugspladsen

HOBRO:Nej og atter nej. Sådan lyder svaret til Hobro Kommune fra flertallet i Fælles Forbrændings bestyrelse. Den ville ikke åbne bommen på vid gab for ejer af udlejningsejendomme, som gerne vil aflevere affald på nærgenbrugspladsen i Hobro. Alle private kan frit droppe alle typer affald undtagen dagrenovation på genbrugspladsen. Adgangkortet er sygesikringsbeviset, der trækkes gennem kontrolposten, så bommen går op. Udlejere af ejendomme har ikke denne ret. Hvis de vil af med skidt, må de betale taksten for erhvervsaffald. Det er urimelig forskelsbehandling, mener Niels Peter Christoffersen (S), der er medlem af Hobro Kommunes tekniske udvalg og repræsentant i I/S Fælles Forbrændings bestyrelse. - Alle betaler samme gebyr. Men mange lejere er ældre uden bil og trailer, og de har meget sværere ved at komme på nærgenbrugspladsen. Derfor er det kun rimeligt, hvis ejeren af udlejningsejendomme kan køre sine lejeres skidt til pladsen, siger Niels Peter Christoffersen (S). - Jeg er meget skuffet over bestyrelsesflertallets beslutning, tilføjer han. Sagen blev rejst i foråret af teknisk udvalg i Hobro efter henvendelser fra udlejere. De føler sig urimeligt behandlet, og politikerne i Hobro er enige. Ikke byggeaffald På I/S Fælles Forbrændings repræsentantskabsmøde i foråret blev det besluttet, at bestyrelsen skulle finde en fornuftig løsning. De fem medlemmer minus Hobros Niels Peter Christoffersen blev siden enige om at indføre en ordning, der giver udlejere begrænset adgang. De udstyres med et særligt kort, men må kun aflevere nogle typer affald. F.eks. glas, flasker, aviser, genbrugsting, brændbart, hvidevarer, jern og metal. Men ikke bygningsaffald som murbrokker, jord, eternit, gips, og heller ikke haveaffald. Ikke godt nok, var reaktionen i teknisk udvalg i Hobro, der på ny klagede til Fælles Forbrændings bestyrelse og endnu engang gav Niels Peter Christoffersen i opdrag at få flertallets holdning ændret. - Det er en forkert beslutning. I denne sag vil vi ikke acceptere flertalles afgørelse, siger Preben Christensen (S), formand for teknisk udvalg i Hobro. På det seneste bestyrelsesmøde kæmpede Niels Peter Christoffersen atter en forgæves kamp. De fire andre medlemmer fastholder beslutningen. Frygter misbrug - Vi frygter, at en fri adgang vil blive misbrugt af nogle udlejere. Vi er bange for, at der på nærgenbrugspladsen vil blive afleveret skidt, som retteligt skulle afleveres som erhvervsaffald og derfor betales for, siger Morten Lem (S), formand for Fælles Forbrændings bestyrelse og repræsentant for Nørager Kommune. Flere af udlejerne i Hobro er også håndværksmestre, som i den sammenhæng også har behov for at komme af med erhvervsaffald. Morten Lem anerkender argumentet om, at lejligheder og villaer betaler samme afgift til storskrald. - Men villaejere og lejere i lejligheder har jo også samme frie adgang. Hvis de ikke selv har mulighed for at køre til genbrugspladsen, kan de benytte ringeordningen, hvor de kan få hentet op til 50 kilo storskrald en gang om måneden, siger Morten Lem. Niels Peter Christoffersen har ikke opgivet kampen. - I første omgang sætter vi vores lid til, at flertallets beslutning kan ændres på I/S Fælles Forbrændings repræsentantskabsmøde til foråret, siger han