Nej til negativitet og nedskæringer

Ældreforhold 24. september 2002 08:00
BUDGET 2003: Hvis man som kommunalpolitiker ikke har samme "farve" som den siddende regering, er det let at bruge denne regering som skydeskive for alt, hvad der skal ske af negative ting i kommunen. Men det er så sandelig også ganske fantasiløst. De fleste borgere kan godt gennemskue, at disse negative toner fra flertallet i byrådet alene skyldes, at der nu er en borgerlig regering, og det skal byrådets flertal nok sørge for, at borgerne kommer til at mærke. Mon dog det samme var tilfældet, hvis det var en S-ledet regering? Og når man så skal protestere og lufte skrækvisionerne, bruger man i Hals Kommune den altid sprængfarlige sætning, at man må skære ned i serviceniveauet på det sociale område - herunder også de ældre borgere. Vi betaler en meget høj skat i Danmark, så vi kan og vil ikke acceptere, at vi ikke har råd til at give vore ældre medborgere en værdig behandling. Og selv om de ældre måske ikke er den gruppe, der råber højest, kan jeg love politikerne, at det er vi så nogle valgte repræsentanter for de ældre, som godt kan og vil. Og en anden ting er, at det pålæg, som socialudvalget har fået om at finde besparelser på en mio. kr., kun er en måde at gøre mange utrygge på. Endvidere inddrages de 984.000 kr., som ydes som følge af ældrepakken. Det var vist ikke meningen med disse penge. Gad vide, hvor meget borgerne i Hals Kommune lader sig byde? Og hvornår mon bøtten vender. Ja det gør den jo sikkert et til to år før næste kommunalvalg. Men kære politikere, I kan være helt sikre på, at vi er mange, der nok skal sørge for, at det, der er sket i hele denne valgperiode, vil blive husket ved næste valg. Så lad være med at tage den svageste del af vælgerne som gidsler. I det meste af mit liv har jeg sagt, at jeg betalte min skat med glæde, fordi vi havde et godt serviceniveau på det sociale område og et godt hospitalsvæsen. De sidste år har det desværre vist sig, at vi ikke længere har dette gode hospitalsvæsen. Og nu skal vi så også have lavere serviceniveau på det sociale område. Så jeg synes ikke længere, at vi har grund til at betale med glæde. Jeg synes, at vi alle skulle bakke op om formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V). Hvis vi gør det, kommer der ikke til at ske nedskæringer i den tid, der er afsat til direkte borgerkontakt. Og det er af ret stor betydning for vore ældre medborgere. Og lad os så få lidt mere åbenhed om de førnævnte 984.000 kr., som skulle være kommet de ældre til gode. Forklar dog, hvorfor disse penge ikke anvendes efter formålet. (forkortet af red.)
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...