Nej til ny fiskesø.

Naturklagenævnet afviser ny sø ved Serritslev Fiskepark - kommunen havde sagt ja

Naturklagenævnet har omstødt en afgørelse i Brønderslev Kommune. Mogens Olesen, ejer af Serritslev Fiskepark, får hermed ikke lov til at etablere en ny fiskesø på 1000 kvadratmeter. I forvejen har Mogens Olesen tre fiskesøer i sin park. I Naturklagenævnets afgørelse hedder det, at der normalt er forbud mod udsætning af fisk i søer, der etableres for at forbedre naturforholdene. Det skyldes, at udsætning af fisk kan hindre udbredelsen af blandt andet padder. Og Naturklagenævnet skønner ikke, at en yderligere sø vil tilføre området nye naturværdier. I november i fjor gav Brønderslev Kommune dispensation til at etablere en sø på 1000 kvadratmeter samt en sti i et moseområde. Søen skulle efter planen indgå i en større fiskepark, idet Mogens Olesen ønsker en børnevenlig sø. Efter aftale blev søens placering flyttet, idet den første placering ville gribe ind i et område med spidssnudede frøer. Og netop denne art af frøer er omfattet af et EF-direktiv. Brønderslev Kommunes opfattelse var, at søen med den nye placering ikke ville forringe levevilkårene for den spidssnudede frø. Og derfor mente kommunen ikke, at området er i strid med EU-direktivet. Dansk Botanisk Forening klagede over Brønderslev Kommunes afgørelse. Erik Hammer, der er formand for Dansk Botanisk Forening, slår i klagen fast, at kommunen ikke redegør for, hvilke særlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation. Og det synspunkt giver Naturklagenævnet nu Dansk Botanisk Forening ret i.