Nej til ny lov

TØRKLÆDER:Vi har fuld tillid til, at de mennesker, vi har sat til at lede vores domstole, politi, forsvar, hospitaler og kommuner er i stand til at træffe fornuftige afgørelser, også når det gælder folks påklædning. Vi bakker op om Domstolsstyrelsens afgørelse og lægger vægt på styrelsens udtalelse om, "at der ikke er noget til hinder for, at ansatte ved Danmarks Domstole kan bære tørklæde, turban eller lignende hovedbeklædning af religiøse eller kulturelle grunde". Vi har fuld tillid til Domstolsstyrelsens vurdering af kravene til værdig myndighedsudøvelse og domstolenes upartiskhed. Vi ønsker ikke tørklædelov. Hvis politiet efter nøje overvejelser kommer frem til, at det er uforeneligt at bære tørklæde med at være politibetjent, så bakker vi op om den beslutning. Margrethe Vestager folketingsmedlem (R), gruppeformand, Svinget 2, København S.