Socialforsorg

Nej til nyt B-hold

Socialdemokraternes og SFs forslag om at sætte kontanthjælpsmodtagere til at løse opgaver for kommunerne, og f.eks. samle skrald på strandene, er et skridt i den helt forkerte retning.

Forslaget vil betyde, at kontanthjælpsmodtagerne skal arbejde for deres kontanthjælp, men uden at få de rettigheder som normalt følger med at komme i arbejde. Blandt andet vil de ikke få ret til ferie, eller optjene dagpengeret. På den måde vil kontanthjælpsmodtagerne fortsat komme til at udgøre et rettighedsløst B-hold på arbejdsmarkedet, som ikke har de samme rettigheder som deres kollegaer. Kommunerne som alle er hårdt presset økonomisk vil uden tvivl fortsætte med at benytte sig af muligheden for at få billig arbejdskraft, til at erstatte deres almindelige ansatte med billige kontanthjælpsmodtagere. Som de allerede gør med tvangsaktiverede idag, hvad enten man kalder det virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller andet. På den måde vil kontanthjælpsmodtagerne på absurd vis komme til at ødelægge deres egne muligheder for at få job på normale vilkår. Det er trist at S og SF kommer med denne type forslag. Vi har mange opgaver i samfundet, som vi ønsker at få løst. Men svaret er at oprette rigtige arbejdspladser, som kan sikre de arbejdsløse en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det var netop det Enhedslisten fik gennemført med de såkaldte Service-job under den sidste Nyrup-regering. Og det er den model som Enhedslisten vil lægge på bordet, når vi skal forhandle med en kommende S-SF regering.