Lokalpolitik

Nej til nyt boligprojekt

SKAGEN:Teknik- og miljøudvalget mener ikke, at det er en god ide at indrette syv boliger på en 1190 kvadratmeter stor grund på Nordjyske Jernbaners areal ved Møllevang. Arkitekterne Bjørk & Majgaard, Aalborg, havde sendt et skitseprojekt, der viser bygherrens ønsker om at indrette et hovedhus med fire lejligheder parallelt med vejen, mens de øvrige tre lejligheder skulle placeres i en bygning vinkelret herpå og ind på grunden. Lokalplanen for området siger imidlertid, at grunde ikke må udstykkes i mindre størrelser end 400 kvadratmeter, og det giver jo umiddelbart kun mulighed for at opføre to boliger. På baggrund af det åbne baneterræn og det tilgrænsede åbne parcelhusområde vurderede forvaltningen i første omgang, at lokalplanens krav om grundstørrelser bør overholdes. Teknik- og miljøudvalget fulgte da også forvaltningens indstilling om ikke at give dispensation for mindste grundstørrelse på 400 kvadratmeter. Udvalgets medlemmer var også enige om, at man ikke ønsker at lave særskilte lokalplaner for opførelse af disse boliger. - Vi siger med andre ord, at man må tilrette projektet, så det kan klares inden for de nuværende rammer i lokalplanen, forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget, Inger Støtt (V). bm

Forsiden