EMNER

Nej til overbud

Offentligt ansatte må forstå, at statsministerens tale drejer sig om ansvarsbevidsthed og ikke overbudspolitik.

Statsministerens tale havde et klart budskab til alle danske borgere, den store velfærd, som alle danske løngrupper har oplevet i de forgangne år, har givet den mindste arbejdsløshed med frie sygehusvalg, ventelistegaranti og den største beskæftigelse nogensinde, Dette er ikke en selvfølge. Statsministeren manede til mådehold, stabilitet og ønsker om, at den sunde og gode velfærd ikke sættes over styr, af helt urealistiske lønkrav fra hele den offentlige sektor. Valgkampens overbudspolitik og urealistiske valgløfter fra oppositionen er forbi. Realitetssansen var en by i Rusland, nøgternhed og sund fornuft var borte med blæsten. Lad os håbe for alle parter også de offentlig ansattes omdømme, at overenskomsterne, vil foregå i fordragelighed og følge det øvrige arbejdsmarked med en tre-fire procents stigning, Med omtanke og velvilje vil vi kunne bibeholde vores sunde økonomi og velfærd for alle i det danske samfund. Ivan Jacobsen Kobberholm 23, Lendum ivanjacobsen@mail.dk

Breaking
Følg snestormens rasen live. Trafikken i hårdknude ved Aalborg
Luk