Industri

Nej til overenskomst fra 3F Industri Aalborg

3Fs industrigruppe i Aalborg opfordrer medlemmerne til at stemme nej til overenskomtforslaget fra Dansk Industri og CO-Industri.

Anbefalingen blev vedtaget på gruppens generalforsamling onsdag aften. - Når direktører og bestyrelsesformænd i virksomhederne tilgodeser sig selv med kæmpe lønstigninger og aktioptioner på baggrund af de gode indtjeninger i virksomhederne, så føler vi også, at vi skal vores andel af virksomhedernes resultater. Vi har selv været med til at skabe dem, siger industrigruppens formand, Benny Vinther Jensen. Holdningen var, at de positive elementer i resultatet langt overskygges af manglende økonomisk indhold for 3Fs medlemmer. 3F-erne i Aalborg mener heller ikke, at mindstelønnen har fået det nødvendige løft. Det går ud over de medlemmer, der arbejder indenfor normallønsområdet, da mindstelønnen har afsmittende virkning på dette område. egon.kjoeller@nordjyske.dk