Pension

Nej til pension til to socialchefer

HOBRO:Udsigten til at skulle betale pension til to socialchefer mange år ud i fremtiden får nu byrådsmedlem Svend Nielsen, Hobro-listen, til igen at reagere i forsøget på at afværge, hvad han kalder en politisk brøler af rang. - Vi betaler pension til en socialchef, der i dag har et travlt liv som buschauffør, og det vil være helt urimeligt, hvis der bliver indgået forlig mellem den fritstillede socialchef Kirsten Wisborg og Hobro Kommune, så vi over en årrække også skal af med et millionbeløb til hende, siger Svend Nielsen Han mener ikke, at byrådet trods gentagne henvendelser har fået de informationer, der kan være med til at kaste lys over sagen. Han savner også fortsat både stadsingeniørens og skoledirektørens skriftlige beskrivelser af arbejdsgangen i den øverste chefgruppe, og måske aller mest efterlyser han i sin fulde ordlyd det høringssvar, socialchef Kirsten Wisborg har ladet udarbejde i forbindelse med den verserende sag. - Efter min mening er der mange uafklarede og uoplyste problemstillinger, og dem må og skal vi nødvendigvis have på bordet. Indtil videre er sagen ikke på nogen måder oplyst, og for mig som socialudvalgsmedlem er det dybt utilfredsstillende, siger Svend Nielsen. Både borgmester Jørgen Pontoppidan (V) og socialudvalgsformand Hans Poulsen (S) bekræfter over for NORDJYSKE Stiftstidende, at de målrettet arbejder frem mod et forlig i sagen. - En skitse er allerede udarbejdet, og den vil blive forelagt økonomiudvalget på tirsdag, siger de to samstemmende. Socialchef Kirsten Wisborg har tidligere pointeret, at hun ikke vil kommentere den verserende sag.