Lokalpolitik

Nej til plan om nyt supermarked

Brønderslev Handel ønsker ikke, at der bygges endnu et supermarked uden for midtbyen

Planen om et nyt supermarked ved Aalborgvej har fået politisk medvind i økonomiudvalg og miljø- og teknikudvalget. Men Brønderslev Handel frygter, at midtbyen svækkes. Arkivfoto: Kurt Bering

Planen om et nyt supermarked ved Aalborgvej har fået politisk medvind i økonomiudvalg og miljø- og teknikudvalget. Men Brønderslev Handel frygter, at midtbyen svækkes. Arkivfoto: Kurt Bering

Brønderslev Handel er imod planen om at bygge endnu et supermarked uden for midtbyen. Lige nu arbejder lokale kræfter for et supermarked ved rundkørslen på hjørnet af Bredgade og Aalborgvej over for Q8-tankstationen. Ejeren af arealet er TKL Ejendomme A/S, og selskabet har ifølge ansøgningen til kommunen fået flere henvendelser fra dagligvarekæder, som er interesseret i at bygge en dagligvarebutik på området. Men planen møder altså modstand. En skidt udvikling - Tendensen med at flytte supermarkeder ud af midtbyen har konsekvenser - både for de mennesker, der bor i midtbyen og for os, der har specialbutikker i midtbyen. Det er ikke godt, siger Jan Kjølby, formand for Brønderslev Handel. - Man skal passe på. Der sker en skævvridning i vores midtby, advarer de forretningsdrivendes formand. Og holdningen i bestyrelsen i Brønderslev Handel er da også klar. Når den tid kommer, vil Brønderslev Handel gøre kraftig indsigelse mod planen. - Det er en forkert udvikling i vores midtby, siger Jan Kjølby. - Vi vil ikke være stopklods for udvikling af byen. Vi er tværtimod kun interesseret i, at der kommer mere udvikling i byen, men det skal ikke være på bekostning af de butikker, der ligger i centrum - det er en skidt udvikling. Byen skævvrides - Der er ingen tvivl om, at specialbutikkerne i midtbyen lever af, at kunder fra et stort opland handler i supermarkederne. Og jeg kan sagtens se, at der skal være gode parkeringsforhold ved supermarkederne, så kunderne kan komme hurtigt til og fra, siger Jan Kjølby. - Men supermarkederne har også svært ved at overleve, hvis ikke der er en by at køre til - en by med specialbutikker at handle i. - Når de lidt større butikker flytter ud af byen mod øst, sker der en skævvridning i midtbyen. Og kigger man i krystalkuglen, kan jeg frygte, at alle supermarkeder følger efter - måske går der ikke længe, inden Fakta i midtbyen overveje placeringen. Jeg tror og håber, at midtbyens Fakta-butik har det godt - det er trods alt let at handle der for os, der arbejder i midtbyen og for de borgere, der bor midt i byen. Og vi har efterhånden mange ældreboliger med borgere, der ikke bare lige kan tage rollatoren og køre ud til hovedvejen og slæbe varer hjem. Det er vigtigt med centrale supermarkeder. Jan Kjølby konstaterer, at der ikke er samme run på midtbyen efter Føtex flyttede fra Peder Møllers Plads til Østergade. - Nu håber vi selvfølgelig, at lokalerne i det tidligere Føtex bliver fyldt igen, og på den måde vil der også kommer flere kunder ind i byen. Advarsel fra embedsmænd Forvaltningens embedsmænd anbefalede politikerne at give afslag på ansøgningen om endnu et supermarked ved Aalborgvej. Kommuneplanen siger, at detailhandel skal placeres inden for bymidten eller i lokalcentre, for at skabe et levende og aktivt bymiljø. - Ved spredning af detailhandel kan man risikere, at bymidten afmattes, lød advarslen fra forvaltningen. Men politikerne i Miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget har alligevel sagt ok til, at arbejdet med en ny lokalplan kan gå i gang. Arealet ligger i dag i et erhvervsområde, og der må ikke bygges boliger eller detailhandel inden for dette område. Hermed skal kommuneplanen ændres, og der skal laves en ny lokalplan. Tjek på veje og støj Planen er, at de to huse mod Bredgade skal rives ned. Den eksisterende vejadgang til Bredgade kan udvides, men adgangsvejen skal placeres så langt fra rundkørslen som muligt. Og forvaltningen afviser samtidig, at der kan laves vejadgang fra Aalborgvej til supermarkedet. Forvaltningen forventer, at adgangsforhold, placering af supermarkedet på grunden og støjmæssige forhold er afdækket til februar. Når disse forhold er afklaret, kan det egentlige arbejde med lokalplanforslaget gå i gang. Et lokalplanforslag ventes klar senest til sommerferien - men inden supermarkedsplanen eventuelt kan realiseres, skal planen sendes i offentlig høring.