Nej til politibeskyttelse

Der er tradition for, at danske arbejdere nægter at udføre et arbejde under politibeskyttelse.

Torsdag morgen forsøgte otte betjente fra Thisted at bryde vores blokade vendt mod påbegyndelsen af skovfældning i Østerild Klitplantage for at skabe plads til det stærkt omdiskuterede nationale testcenter for kæmpevindmøller. De omkring 100 miljødemonstranter fik heldigvis stoppet de store entreprenørmaskiner, og de lokale politifolk besluttede klogelig at undlade yderligere indgriben. Det, der undrer mig, er, at skovarbejderne accepterer at arbejde under politibeskyttelse, og dermed bryder med en lang og fornuftig tradition i dansk fagbevægelse. Jeg opfordrer 3F's Thy-Mors-afdeling, hvor skovarbejderne er organiseret, til at genoverveje situationen og fastholde fagbevægelsens værdige tradition - nej til at arbejde under politibeskyttelse.