Hospitaler

Nej til politik om polititilhold

Der var tale om en helt ekstraordinær situation, da Aalborg Sygehus før jul luftede muligheden for at bede politiet forbyde forældrene til en 19-årig pige at ringe til bestemte dele af sygehuset.

Danske læger blev ikke advaret, da læge begik to alvorlige fejl i Norge. Arkivfoto: Henrik Bo.

Danske læger blev ikke advaret, da læge begik to alvorlige fejl i Norge. Arkivfoto: Henrik Bo.

Derfor er der ikke grund til at formulere en politik på området. Det konkluderede politikerne i regionsrådets forretningsudvalg i går, efter at de havde drøftet sagen. Som tidligere omtalt i NORDJYSKE lider den nordjyske pige af en hormonforstyrrelse, som hun behandles medicinsk for. Hun har imidlertid også en række lidelser, der ikke alene kan forklares med hormonforstyrrelsen. Lægerne på Aalborg Sygehus har opgivet at finde forklaringen på disse, men forældrene kæmper videre for at få en forklaring. "Belastende opkald" Det har ifølge Region Nordjylland medført "gentagne belastende telefoniske henvendelser". Af hensyn til personalet på sygehuset drøftede sygehusledelsen og regionen muligheden for at bede om et polititilhold mod henvendelserne. Dette skridt er faldet flere Venstre-politikere for brystet. Folketingsmedlem Birgitte Josefsen har rejst sagen over for sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K), og i regionsrådet har Marian Geller forlangt en redegørelse på regionsrådets møde 20. januar. I går fik medlemmerne af rådets forretningsudvalg lejlighed til at se denne redegørelse og til at drøfte sagen. Og i fuld enighed konkluderede de, at polititilhold er noget, der kun gribes til, når alle andre midler er opbrugt. Det er tilsyneladende første gang i regionens og amtets historie, det er sket, og derfor vil politikerne ikke formulere nogen politik. I redegørelsen siges det, at "det aktuelle tilfælde skønnes at være en helt ekstraordinær situation, som ikke forventes at gentage sig". Forretningsudvalget indstiller til det samlede regionsråd, at denne konklusion tages til efterretning.