Nej til privat sygehusmad

Efter fire års forberedelse må Nordjyllands Amt formentlig opgive at lade private firmaer være med til at lave mad til patienter på sygehusene i Aalborg.

Årsagen er, at strukturreformen ikke giver mulighed for en sådan konstruktion, når sygehusene fra 2007 skal drives af de nye regioner. De bliver nemlig ikke - i modsætning til amterne - omfattet af den såkaldte kommunalfuldmagt. Amtsrådsforeningen opfordrede ganske vist partierne bag strukturreformen til at lade regionerne få denne mulighed, men det blev afvist, da Folketinget i juni vedtog reformen. Et konsulentfirma anbefalede i 2001, at maden på sygehusene i Aalborg i fremtiden fremstilles af et fælles offentligt-privat aktieselskab. Efter sommerferien skal amtsrådets økonomiudvalg afgøre, om den ny lovgivning betyder, at planerne om en delvis privatisering af køkkendriften skal opgives, netop som amtet ellers ville gå i gang med et udbud. - Det bliver svært at få et nyt selskab på plads, inden amtet nedlægges. Og nogle firmaer vil måske afstå fra at melde sig på banen, hvis der er tvivl om lovgrundlaget efter 2007, siger amtsborgmester Orla Hav (S), som finder situationen paradoksal: - Vi har en regering, som taler stærkt for, at det private erhvervsliv skal være med til at løse flere opgaver. Samme regering er dernæst med til at spænde ben for, at det lader sig gøre. Det er højst besynderligt, siger han. Ingen dynamik Et alternativ kunne være at overdrage madproduktionen 100 pct. til et privat firma. - Men konsulentfirmaet har vurderet, at ingen private formentlig vil være interesseret i at gå ind i noget sådant. Derfor er den eneste udvej formentlig, at vi fortsat løser opgaven fuldt ud i offentligt regi og må undvære den dynamik, som et samarbejde med private kunne indebære, siger Orla Hav. Amtsborgmesteren hæfter sig ved, at Nordjyllands Amt og et privat firma én gang tidligere med held har etableret et fælles selskab. Det skete, da det tidligere amtslige regionsvaskeri blev overdraget til et selskab, ejet af amtet og et privat firma i forening. Det samme kunne, mener Orla Hav, med fordel ske på andre områder med tilknytning til sygehusvæsenet - for eksempel sterilisation af udstyr. Det bliver ikke ændret Formanden for Folketingets kommunaludvalg, Poul Nødgaard (DF), siger, at det er meget bevidst, at forligspartierne ikke har villet give regionerne de muligheder for samarbejde med det private erhvervsliv, som kommunalfuldmagten åbner for. - Regionerne skal bare drive sygehusene. Det er deres eneste opgave, og det bliver der ikke lavet om på, fastslår han. Heller ikke selv om dét blokerer for, at private firmaer kan deltage i løsningen af opgaver i sundhedsvæsenet? - Vi ønsker ikke at spærre vejen for noget, der er fornuftigt, og jeg kan ikke afgøre, om der kan findes en konkret løsning på det konkrete problem. Men regionerne får ikke flere muligheder, end de love, vi vedtog i juni, lægger op til, siger Poul Nødgaard.