Lokalpolitik

Nej til privat udstykning

Kommunen køber areal til parcelhuse i Hundelev

HUNDELEV:En privat lodsejer ønsker at udstykke ca. tre hektar jord ved Hundelev Fælled til byggegrunde, men økonomiudvalget siger nej. - Arealet ligger udenfor landsbyafgrænsningen, så det ville skulle igennem hele møllen med kommuneplan og regionplan, forklarer borgmester Knud Rødbro (fællesliste). - Og vi har i forvejen udlagt for meget jord til boliger. Vi har udlagt 25 hektar, selv om vi kun burde have udlagt 10 hektar ialt. Borgmesteren tror derfor ikke på at Nordjyllands Amt ville give grønt lys til den ønskede udstykning. - Hvis vi skulle udlægge det her areal, skulle vi tage noget andet ud, og vi kan ikke pege på udlagte arealer, der kan sløjfes, siger Knud Rødbro. Stor efterspørgsel Der har været forholdsvis stor efterspørgsel på byggegrunde i Hundelev i 2005. - Vi har solgt fire grunde ved Fælledvej på et halvt år, så vi har næsten opbrugt mulighederne dér, oplyser Knud Rødbro. I modsætning til resten af kommunen har Hundelev også et stabilt indbyggertal. I kommunen som helhed er indbyggertallet faldet de senere år. Trods salget af de fire byggegrunde vurderer teknisk forvaltning, at udviklingsmulighederne i Hundelev stadig er tilstrækkelige indenfor kommuneplanens eksisterende rammer. Økonomiudvalget har også besluttet at købe det resterende areal ved Fælledvej på ca. 1 hektar og udstykke det til fem-seks nye grunde. På længere sigt - Men idéen om at udstykke aralet ved Fælleden, kan godt være god på længere sigt, og derfor beder vi udviklingsgruppen i Hundelev om at drøfte, hvor man ønsker at den fremtidige udvikling i Hundelev kan ske, siger borgmesteren. Idéer og ønsker fra lokalområdet kan så indgå i den kommende kommuneplan for Ny Hjørring Kommune. Knud Rødbro understreger i øvrigt, at de lokale drøftelser ikke behøver begrænses til udviklingsgruppen for Hundelev. Drøftelserne kan ligeså godt foregå i beboerforeningens regi eller i andre grupper.