Nej til rød skat

DEBAT

Et rødt flertal i Hjørring Byråd har netop indgået budgetforlig for 2010. Forliget indeholder en skattestigning på 0,5 procent, som er godkendt af regeringen. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er penge, vi får fra staten, men kun en ret til at opkræve ekstra skat, som borgerne i Hjørring Kommunes skal betale. Uanset hvordan de røde fordrejer argumentationen, skal skatteyderne i Hjørring Kommune betale 38 mio. kr. mere på den konto. Helt galt går det, når det røde flertal vil hæve skatten med yderligere 0,5 procent, udover hvad der er aftalt med regeringen. Det betyder, at 75 procent af det opkrævede skal indbetales til staten som straf. Resultatet er, at af de ekstra 38 mio. kr. som opkræves, skal de 28,5 mio. kr. indbetales til staten som bøde. Det er penge, som Hjørring Kommunes borgere intet får for. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Ebberød Bank. Det virker som om, det røde flertal ønsker at pine kommunens skatteydere. Som om det ikke er nok. Det røde flertal vil desuden hæve ejendomsskatten. Yderligere beskatning af ejendom borgerne har købt og betalt, det er rødt. Højere skatter betyder et lavere privatforbrug for den enkelte. Der bliver mindre salg og omsætning i erhvervslivet, og i den sidste ende betyder det færre arbejdspladser i det private. Her kommer vi ind til sagens politiske kerne. Højere skatter er flere ansatte i det offentlige og færre i det private erhvervsliv, det er rød politik. Den model har været prøvet - uden succes - i den store verden. At Hjørring Kommune er kommet så langt ud skyldes ene og alene dårligt lederskab. Vælgerne har heldigvis mulighed for at fyre det nuværende røde politiske flertal den 17. november. Så skal der en ny stærk politisk ledelse til. Et nyt politisk flertal der tør tage ansvar og sætte handling bag ordene. Stem for et nyt flertal i Hjørring Kommune der tør lede og tage ansvar.