Nej til S-kurs

Rådmand Thomas Kastrup-Larsen (S) ønsker (26.2.) en ny politisk kurs – en kurs,...

...hvor han ikke ønsker nulvækst – altså større offentlig vækst, en kurs, der vil betyde flere offentlige ansættelser, en kurs der ikke vil give landbruget bedre rammebetingelser, hvilket ganske enkelt vil betyde afvikling af det danske landbrug og måske gøre os afhængige af import af en række fødevarer – og fjerne måske fjerne 60.000 arbejdspladser på slagterier, mejerier og andre virksomheder, som er tilknyttet landbruget. Det vil vi ikke i Venstre. Skønt Thomas Kastrup-Larsen sikkert ikke vil anerkende fakta, så viser regnskaberne for staten Danmark, at de offentlige udgifter er forhøjet med ikke mindre end 60 mia. kr. siden 2001. Heraf har sundhedsvæsenet fået tildelt 28 mia. kr. Der er ikke blevet færre ansatte i sundhedsvæsenet - tværtimod. Privathospitalerne har holdt deres indtog – og forbedret forholdene for syge personer – som tidligere måtte tilbringe måneder/år på ventelister. 300.000 borgere har fået forbedret deres livskvalitet ved behandling på privathospitaler. Morten Bødskov (S), finanspolitisk ordfører, har i modsætning til Thomas Kastrup-Larsen erkendt, at skattelettelserne er fuldt finansierede – men det er naturligvis ikke så ”populært” at erkende fakta. Der vil naturligvis være stramme budgetter i det offentlige de næste år – det er jo naivt at forestille sig at Danmark, som det eneste vestlige land skulle kunne gå i modsat retning. De offentlige finanser har det dårligt – men blot forestillingen om at Socialdemokraterne ville pumpe yderligere 30 mia. kr. ud – vel og mærke lånefinansierede – kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen. De næste år bliver det nødvendigt at vende hver en krone, så vi får holdbare finanser. Ellers risikerer vi en betydelig højere rente og skattestigninger, som vil bremse væksten. Det er ikke den vej, vi vil i Venstre.