Ældreforhold

Nej til særskat

Regeringen lægger op til, at staten skal tjene ekstra på renterne af vore penge

, som vitterligt tilhører den almene boligbevægelse. Og lejerne i den almene sektor skal i særlig grad være med til at finansiere nybyggeri og løse boligsociale problemer. Hvordan En række boligorganisationer har afdelinger med lån, der i de kommende år vil være betalt ud. Når det sker i den private sektor, kan man bo billigere, eller man har økonomisk sig råderum til at forbedre. Men i den almene sektor skal vi fortsat betale samme ydelse, ikke til kreditforeningen, men til Landsbyggefonden og organisationernes egne dispositionsfonde i forholdet 50/50. De penge, der går til fonden, vil staten bruge til nybyggeri og løsning af sociale problemer i det almene boligbyggeri: Endda i så stort omfang, at det bliver nødvendigt at tage mere end de 50 pct. - altså skære ned på beløbet, der går i organisationernes egne fonde. I 2001-2008 regner Finansministeriet med at hente 10 mia. kroner på den konto til at bygge især ældreboliger, og så skal de bruges til at løse boligsociale problemer. Det er 18.000 kr. pr. lejemål i den almene sektor, man vil tage. Fordelt pr. år godt 2000 kr. pr. lejemål eller over 150 kr. pr. måned, uanset om det er familie-, ungdoms-, ældre- eller plejeboliger. Penge, som er indbetalt af lejere i den almene sektor. Penge, som vi i stor omfang selv har hårdt brug for til ganske almindelige forbedringer og moderniseringer, hvis vi skal kunne levere moderne boliger til en ordentlig pris. Derfor taler vi ret højt nu. I den almene sektor har vi ikke fået del i den rentefest, der i de senere år har været afholdt på lånemarkedet. Vi får ikke friværdigevinster. Vi står med seriøse moderniserings- og forbedringsopgaver. Vi får offentlig støtte, men løser også utrolig mange boligsociale problemer. Det er ikke rimeligt, at lejere skal finansiere regeringens skattestop med særskat, endda i særklasse. Vi er godt klar over, at regeringen, især Venstre, gerne vil os til livs. Konservative er måske ikke så ivrige, men tænker vel, at bare man holder mund, er der vel ingen der lægger mærke til os. Men hvor har vi DF? Denne særskat vil også ramme ude i kommunerne. Her vil man opleve, at almene boliger forfalder, og at renoveringsopgaver ikke bliver gennemført. Det bør man huske på – også på valgdagen.