Nej til salg af Bakkerne i Hou

Hals 8. september 2004 06:00

BAKKERNE: Hou Borgerforening er blevet opfordret til at sælge Bakkerne syd for Hou Havn for på den måde at skaffe penge til at støtte etableringen af Hou Borger- og Aktivitetshus. I den anledning har bestyrelsen kontaktet Hals Kommune for at høre nærmere om Bakkernes status, og vi vil gerne her orientere om resultatet af disse sonderinger. Der er i 1943 tinglyst en klausul om, at det område, som vi kalder Bakkerne, skal ligge frit tilgængeligt og ikke må bebygges. Hals Kommunes byplanvedtægt nr. 1 for Hou by samt "Bymodel Hou", der er resultatet af et bredt samarbejde blandt byens borgere om Hous fremtid, indeholder lignende bestemmelser om, at området skal henligge som offentligt rekreativt område uden bebyggelse. I øvrigt har Hals Kommune forkøbsret til grunden. Borgerforeningens bestyrelse går ind for, at der bygges et borger- og aktivitetshus her i Hou og har afsat i alt 15.000 kr. til støtte for projektet. Derimod er der ikke tilslutning til at sælge Bakkerne (hvis det havde været muligt), da vi gerne vil bevare et grønt område til glæde for alle byens borgere og vores mange feriegæster. Det er netop et af plusserne ved Hou, at områderne nær kysten ikke er bebygget, men kan nydes af alle. Der kunne utvivlsomt gøres meget for at gøre Bakkerne mere attraktive, men det har borgerforeningen i øjeblikket hverken penge eller arbejdskraft til. Borgerforeningen ser det som sin opgave at varetage alle borgernes langsigtede interesser, og det må siges at være en kortvarig fornøjelse at sælge et så attraktivt område for at få en hurtig gevinst. Borgerforeningen solgte i sin tid den gamle sportsplads og donerede indtægten herfra til HGI, der derefter kunne bygge sit klubhus. Det var en fornuftig disposition, fordi sportspladsgrunden ikke på samme måde som bakkerne kan siges at være en del af vores fælles naturarv. Borgerforeningen ser som sagt frem til, at Hou får et borger- og aktivitetshus, og det burde kunne lade sig gøre, uden at det sker på bekostning af Bakkerne. (Forkortet af red.)

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...