EMNER

Nej til samfundets hævnakt

DØDSSTRAF:Californiens guvernør Arnold Schwartzenegger har afvist en appel fra en dødsdømt drabsmand, så denne kan henrettes om en uges tid. Det er ganske umuligt at finde noget positivt ved begrebet dødsstraf. Der er tale om ren hævnakt fra samfundets side. I et civiliseret samfund skal selv en skurk behandles civiliseret. Retstilstanden i det amerikanske samfund kan, når det angår dødsstraf, ikke undgå at virke forrående på den almindelige amerikaner, som må ruste sig med ligegyldighed for at overleve, fordi det altså er lovligt i det land at skalte og valte med andre menneskers liv så lemfældigt. Skal der antydes en kynisk fordel ved et begået justitsmord, må den ligge i den besparelse, det amerikanske samfund kan kalkulere med ved ikke at skulle huse og føde et uønsket medmenneske.