Sæby

Nej til sammenlægning

SÆBY:|Boligforeningen af 1942 har man intet ønske om at blive lagt sammen med andre boligforeninger i forbindelse med kommunesammenlægningen. På repræsentantskabsmødet var der enighed om, at foreningen har en passende størrelse med 723 boliger, når igangværende byggerier er færdige. Holdningen var, at sammenlægninger ikke vil give fordele. Derimod var de fremmødte positive overfor et samarbejde med andre boligforeninger om udlejning, så boligsøgende ikke behøver henvende sig til samtlige boligforeninger i den nye storkommune. Repræsentantskabet fraråder derimod samarbejde om IT, idet man frygter, at det vil være for dyrt.