Brønderslev

Nej til skiltning til lægeklinik

} BRØNDERSLEV: Teknisk udvalg siger nej til en ansøgning om servicevejvisning til den nyetablerede lægeklinik i Vestergade samt henvisning til kundeparkeringspladsen. Klinikkens ejer henvises i stedet til at søge om byggetilladelse til opsætning af private skilte på egen grund. Ansøgningen er begrundet med, at lægeklinikken har adresse til Vestergade, mens kundeparkeringen er anlagt i baghaven med udkørsel til Norgesvej. Dette er forvirrende for folk med ærinde til klinikken. Forvaltningen har taget udgangspunkt i vejreglerne for servicevejvisning samt den kommende vejvisningsplan for Brønderslev by. Og ud fra disse har forvaltningen vurderet, at vejvisningen ikke er trafikalt begrundet, idet lægeklinikken primært benyttes af lokalkendte. bi