Nej til slaveri - ja til ligebehandling

Det danske arbejdsmarked kendetegnes ved tryghed, fleksibilitet og høj effektivitet.

Alt dette bygger på en robust dansk model, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler sig frem til aftaler. Det er en fordel for vores konkurrenceevne og en mulighed for at få væksten tilbage, at vi har et arbejdsmarked, hvor problemerne bliver løst, inden de bliver til konflikter og generalstrejker. Det er en fordel, at social tryghed går godt i spænd med en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Netop derfor har den danske model været rollemodel i Europa. Men modellen og tankegangen kommer under pres, når danske arbejdsgivere ansætter udenlandsk arbejdskraft under slavelignende forhold. Historien om de bulgarske mænd og sidst sagen i Brønderslev - på byggepladsen Nørrehus - står i klar erindring, og jeg mener, at den slags sager ikke kun er fagforeningernes problem, det er et samfundsmæssigt problem, som der bør være stor fokus på at løse, fordi det rent faktisk rammer hele samfundet. Det koster dyrt for statskassen, fordi der som regel er tale om skatteunddragelse, hvilket på sigt får alvorlige konsekvenser for den sociale velfærd og dermed negativ indflydelse på de svageste i samfundet, de ældre, børnene, de syge og de arbejdsledige. Den udvikling skal vendes, og der skal arbejdes for, at EU håndhæver de regler, som allerede er beskrevet, og så kunne det give god mening at arbejde for en national handleplan imod social dumping. Vi skal sikre, at RUT reglerne overholdes, og at myndighederne prioriterer dette. Vi skal kæmpe for at bevare den danske model og traditionen for ligebehandling i forhold til arbejdsforhold og rettigheder, uanset om der er tale om dansk arbejdskraft eller om udenlandsk arbejdskraft. På den måde konkurrerer man fair og på lige fod om jobbene.

Forsiden