Nej til spareforslag

Psykiatrien under pres er igen en overskrift i avisen lørdag 10. januar.

Ikke en overskrift, vi i Venstre finder særlig hensigtsmæssig, da vi gang på gang har slået fast, at vi netop ikke går ind for yderligere besparelser inden for socialpsykiatrien. Vi vil ikke være med til at skære ned på dette område, for som det rigtigt bliver fremlagt i artiklen, vil en nedskæring føre til mange uhensigtsmæssige løsninger. Løsninger, som anfægter vores livssyn, og løsninger vi ikke vil lægge navn til! På udvalgsmødet den 4/11 er det blevet protokolleret, at vi bl.a. ønsker en drøftelse af alternative muligheder for overholdelse af budgettet. Ligeledes blev der den 2/12 protokolleret, at udvalget ønsker en detaljeret gennemgang af den økonomiske ramme for at finde den resterende besparelse. Et protokollat, som for os betød, at man netop gerne må se på alternative løsningsforslag. Altså har vi til mødet i morgen, tirsdag, netop ikke efterlyst to sider med besparelsesforslag indenfor socialpsykiatrien! Forslag, som vi i Venstre i hvert fald ikke kan gå ind for! Vi havde hellere set forslag til en konstruktiv dialog, iblandt hele socialudvalget, hvor hele socialområdets budget blev sat til diskussion. Fordi Socialdemokraterne ikke er med i budgettet for 2009, hvilket selvfølgelig er beklageligt, mener vi, at man som folkevalgt politiker fortsat har en forpligtelse til konstruktivt at medvirke til at få budgetterne til at hænge sammen. Vi må igen slå fast, at vi selvfølgelig står ved vores budget, men vi må også slå fast, at vi til socialudvalgsmødet i morgen vil se på og foreslå løsningsforslag til besparelser, hvor socialpsykiatrien ikke er iblandt. Det skylder vi de brugere af socialpsykiatrien, som vi synes har medvirket nok til besparelsesoverskrifter. Af Sonia Luther Nielsen, Henry Kronborg og Helle Bak Andreasen, medlemmer af socialudvalget for Venstre.