Lokalpolitik

Nej til spilleautomater

SKAGEN:Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø mener ikke, der bør etableres et spillested med gevinstgivende spilleautomater ved Kalvebodvej i Skagen. Det er et spilleautomatfirma, som ønsker at oprette et spillested med 33 automater. Dette formål passer imidlertid ikke med indholdet i den gældende lokalplan for området, siger udvalget, som derfor ikke kan godkende etablering af spillestedet. I nærheden af Kalvebodvej er der i forvejen to steder, hvor der er henholdsvis 30 og 13 gevinstgivende spilleautomater. { DISCOUNT: Skagen kan få endnu en discountbutik indenfor dagligvareområdet, og kommunens udvalg for teknik og miljø har besluttet, at den skal ligge på hjørnet af Kattegatvej og Nordsøvej. En discountbutik passer ikke ind i området efter den gældende lokalplan. Der skal derfor både udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen og en ny lokalplan for området. Der er i alt tre discountkæder, som har ønsket at etablere sig med en butik i Skagen. { P-KÆLDER: Et stort område umiddelbart syd for Jeckels Hotel i Gl. Skagen bruges i dag udelukkende til parkeringsformål. Området kan i fremtiden bruges til noget andet, hvis en lokalplan, som nu er på vej til at blive fremlagt offentligt, vedtages endeligt. Lokalplanen skal gøre det muligt at anlægge en underjordiske parkeringskælder under en høj klit ved den parkeringsplads, som findes nord for hotellet. Klitten må ifølge en tinglyst deklaration ikke bebygges, men lokalplanforslaget skal gøre det lovligt at fjerne klitten midlertidigt, mens der bygges underjordisk parkeringskælder. Derefter skal klitten genskabes.