Lokalpolitik

Nej til stor campingplads i Rønbjerg

Amtet afviser tilladelse til campingplads med op til 650 enheder

RØNBJERG:Det kan ikke komme på tale at lave en campingplads med op til 650 enheder syd for Rønbjerg. Det har Nordjyllands Amt meddelt en privatperson fra Aars, der havde søgt om tilladelse til det ambitiøse projekt. Sagen har været behandlet af teknik- og miljøudvalget, og der var enighed om at meddele, at amtet ikke er indstillet på at gennemføre den planlægning, der ville være nødvendig for at ændre regionplanen og åbne mulighed for projektet. Og det er der flere grunde til: Projektet ville stride mod regionplanen, strandbeskyttelseslinien, naturbeskyttelsesloven om beskyttede naturtyper og i det hele taget regionale landskabs- og naturinteresser. Det pågældende område er landbrugsjord i dag, ialt 22 hektar. Her havde ansøgeren forestillet sig en campingplads, der ville blive en af landets største med 400 pladser til campingvogne, 170 teltpladser og 80 hytter i højsæsonen. Desuden skulle der være op til 150 vinterpladser. I tilknytning hertil skulle der være minigolfbane, servicebygninger og andre aktiviteter. Oveni det ville ansøgeren opstille et telt, der skulle bruges til aktiviteter og bal i højsæsonen. I regionplanen er dele af området udlagt som regionalt naturområde, og ændringer heraf kan kun ske, hvis det er til gavn for den beskyttede natur. Så større ferieanlæg eller for den sags skyld boliger eller større tekniske anlæg kan ikke komme på tale. Det er dog ikke utænkeligt, at der en dag kommer en campingplads i Rønbjerg. Ved feriecentret DanParcs Rønbjerg er der en undtagelse i regionplanen, så der her kan laves en campingplads - omend noget mindre og i sammenhæng med feriecentret.