Lokalpolitik

Nej til stort nyt feriehusområde

Oprindelig ide om 88 grunde ved Kollerup Strandvej lander måske på otte

FJERRITSLEV:Ideen om et stort nyt sommerhusområde på østsiden af Kollerup Strandvej, syd for Lynghøjsletten, lider tilsyneladende en krank skæbne. Trods det at Fjerritslev Kommune på forhånd havde beskåret sit første ønske om plads til 88 grunde til nu ca. 40 grunde, kan Skov- og Naturstyrelsen kun gå ind for et mindre område til ca. otte grunde, oplyser planlægger Ida Rytter Jensen fra Fjerritslev Kommune. - Vi vidste godt, at det oprindelige ønske ikke kunne gennemføres. Derfor har vi halveret området ved at trække afgrænsningen tilbage i forhold til Kollerup Strandvej, forklarer hun. - Men Skov- og Naturstyrelsen har trukket en streg i en anden vinkel i forhold til eksisterende bebyggelse ved Møllebosletten og Lynghøjsletten, og så bliver der endnu mindre tilbage af det påtænkte område, uddyber hun. - Det er ikke endelig afgjort, hvordan linjen præcis skal lægges. Det ved vi mere om om en måneds tid, tilføjer Ida Rytter Jensen. Derimod ser det lysere ud for de sommerhusgrunde, kommunen har ønsket på et område nord for Hjortdal i tilknytning til de netop udlagte områder. Her er der gode udsigter til at få 32 nye grunde, mens et andet og højere liggende område ud mod kunstcenteret Lien ikke vil blive anbefalet af Skov- og Naturstyrelsen over for Miljøministeriet. Det er miljøminister Connie Hedegaard (K), der i sidste ende bestemmer, hvordan puljen af 500 nye sommerhusgrunde i den nordjyske region skal fordeles. Fra Skov- og Naturstyrelsen oplyser fuldmægtig Helga Grønnegaard, at der hele tiden har været en stram tolkning af kravet ”bag eksisterende bebyggelse”. - Det betyder, at man trækker en linje vinkelret på kystlinjen forbi eksisterende bebyggelse, og her bagved kan nye grunde eventuelt udstykkes. Hun understreger, at forhandlingerne mellem kommunerne, amtet og styrelsen endnu ikke er færdige. - Vi regner med at have planen klar inden årets udgang, tilføjer hun.