EMNER

Nej til svage flygtninge

KØBENHAVN:Regeringen vil hellere tage imod flygtninge med uddannelse frem for de flygtninge med det største behov for beskyttelse og ønsker derfor at ændre praksis i udvælgelsen af flygtninge. Men forslaget møder stærk kritik. Usympatisk tankegang, lyder det fra både Kristendemokraterne, Socialdemokraterne og Dansk Flygtningehjælp. Kristendemokraterne ser forslaget som menneskesortering, som man må tage kraftig afstand fra. - Det drejer sig kun om 500 flygtninge årligt. Vi kan ikke acceptere, at man kun tager imod dem, som kan præstere noget. Vi har også et ansvar at leve op til, og vi må kunne hjælpe uden nødvendigvis at skulle have noget igen. Det drejer sig om en humanitær indsats, som man ikke kan anskue ud fra en nyttevinkel, siger partiets integrationsordfører Bodil Kornbek. Ifølge Politiken er integrationsminister Bertel Haarder (V) klar til at ændre den danske praksis og lægge vægt på, om flygtningene har en uddannelse og taler fremmedsprog. - De svageste flygtninge har ingen mulighed for at få arbejde og kontakter i Danmark. Selv om det kun drejer sig om 500 om året, vejer de tungt i kommunerne, siger han. Også regeringens Tænketank om integration foreslår i sin seneste rapport, at Danmark i højere grad bør tage imod de flygtninge, som har størst chance for at blive integreret på arbejdsmarkedet. Hvis ikke FNs kvoteflygtninge kan fordeles efter et mere solidarisk princip, mener Tænketanken, at Danmark i højere grad bør tage imod flygtninge, som har størst chance for at blive integreret på arbejdsmarkedet. Danmark henter hvert år 500 flygtninge i verdens brændpunkter på opfordring af FN's Flygtningehøjkommissariat, og Bertel Haarder vil i første omgang prøve at få FN til at stå for en mere retfærdig fordeling. Ifølge regeringens tænketank om integration vælger for eksempel Canada flygtninge, som taler engelsk og har uddannelse. - Det kan ikke passe, at Canada tager de stærke og Danmark de svage. Hvis ikke vi får en mere ligelig fordeling, vil vi ikke kun kigge på trang, men også på, om de kan klare sig her, siger Bertel Haarder. Socialdemokraternes integrationsordfører, Anne-Marie Meldgaard, kalder tankegangen "ikke særlig sympatisk" og mener, at Danmark skal holde fast i princippet om at tage de dårligst stillede og tilbyde dem lægebistand. Afdelingschef i Dansk Flygtningehjælps asylafdeling, Anne la Cour, påpeger over for Berlingske Tidende, at der ikke er tale om immigrationskvoter. Hun mener endvidere, at regeringen har misforstået noget, hvis den tror, at der ikke tages hensyn til flygtninges integrationsmuligheder i udvælgelsen. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) foretager allerede en vis vurdering, når de indstiller grupper af flygtninge til genbosætning i de forskellige lande, siger hun. /ritzau/