Nej til synode

Hvis rød blok får magt, som de har agt, så bliver stat og kirke adskilt, og vi får en kirkeforfatning.

Vi er fuldstændig enige med vores kollega, tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbech, som udtaler, at hvis vi får en synode, så betyder det en folkekirke, som udtaler sig om alt mellem himmel og jord på vegne af folkekirken. Folkekirken kan sagtens tåle forandringer, men forandring og fornyelse skal komme fra rødderne - ikke fra en central styret ledelse. Rummelighed er et nøgleord for folkekirken - præcis som i folkeskolen - hvor der også er plads til alle. Den aktuelle debat om borgerlig og kirkelig vielse af homoseksuelle er et godt eksempel på at folkekirken er modtagelig for forandringer. Et meget stort flertal i den danske befolkning og i præstestanden er enige om at homoseksuelle fremover skal have samme rettigheder for at blive viet i kirken som heteroseksuelle, men et lige så stort flertal - begge steder - er enige om, at der bør udarbejdes to ritualer. Det nuværende vielsesritual - gældende for heteroseksuelle - har et ritual, der indeholder sætningen, "at vi blev skabt som mand og kvinde", og det kan jo på ingen måde anvendes af to mennesker af samme køn. Vi hilser en debat om folkekirkens forhold velkommen, men vi ønsker ikke at den frihed og rummelighed, som er gældende erstattes med en forfatning, som med stramme paragraffer ensretter folkekirkens virke. "Det gode ved vores kirkeordning er friheden, og at vi ikke har nogen ærkebiskop eller synode, der bestemmer. Det er den enkeltes samvittighed, der hersker." (citat Birthe Rønn Hornbech).