Nej til tjære-hysteri

Det er fuldstændig uacceptabelt, at man diskuterer, om der kan blive råd til, at ældre kan få gjort rent

hver tredje eller i bedste fald hver anden uge, eller om de kan komme i bad mere end en gang om måneden; når man samtidig i stor stil øser penge ud på oprensning af højst tvivlsomt tjæreforurenede grunde. Jeg ved godt, at politikerne siger, at “det er at blande æbler og pærer sammen”, men det er dog i sidste ende os skatteborgere, der kommer til at betale gildet. De grænseværdier, der er gældende i dag, er politiske bestemte, og ikke ud fra en saglig sundhedsfarlig vurdering. Teknikere, der har forstand på de dele, og som ikke er politisk bundne, oplyser at koncentrationen af tjærestoffer i langt de fleste grunde er så lille, at et barn skal spise 2½ kg af den forurenede jord, for at opnå samme giftpåvirkning, som man får ved at ryge én cigaret! I en brochure fra “Natur og Miljø” får man oplyst følgende: “Undgå at slæbe jord med indendørs, f.eks. ved at tømme og rengøre fodtøj og bukseopslag m.v. udenfor.” Man må godt dyrke f.eks. kartofler i lettere forurenet jord, men de skal både skrælles og skylles godt. Kan I se det for jer… eller skal jeg stave det for jer? G.a.l.i.m.a.t.i.a.s. Da Connie Hedegaard tiltrådte som miljøminister, havde vi en tro på, at der ville blive taget alvorligt fat på problemet. Det har vi ikke længere. Under både miljøminister Svend Auken, miljøminister Hans Christian Schmidt og nu miljøminister Conny Hedegaard bliver alle breve besvaret på ministeriets vegne og underskrevet af en og samme person: kontorchef Palle Boeck, som tydeligvis er inficeret af Svend Auken-bacillen. Senest har vi hørt om en grundejer - som købte en grund uden at vide, at den var forurenet - der er dømt til at betale omkring 1. million kroner i erstatning, til den foregående ejer, på trods af, at denne ikke ønsker at anvende pengene til oprensning. Hvor er vi henne? På vores egen vej er hus solgt for et par år siden for 710.000 kroner. Nu har ejeren fået at vide, at grunden skal oprenses og at amtets natur- og miljøkontor vurderer, at “afværgeforanstaltningerne” vil løbe op i ca. 1 million kroner - eller næsten 300.00,- mere end huset kostede! Alene i Frederikshavn er 240 boliger registreret som forurenede. Hvis alle skulle renses op ville det koste omkring en kvart milliard kroner. Og det slutter ikke her. Med det måleudstyr man råder over i dag - og med de gældende grænseværdier, vil jeg påstå, at man kan finde forurening, der hvor man ønsker at finde det! Det kunne godt ligne et beskæftigelsesprojekt for miljøministeriet! Vi er blevet gidsler i et politisk spil. Det er vi godt sure og vrede over! Jeg kalder det sløseri med borgernes penge, når man samtidig, som nævnt i indledningen, diskuterer om ældre mennesker kan komme i bad mere end en gang om måneden.