EMNER

Nej til tvangs- opdragelse

Kristendemokraterne vil arbejde målrettet på, at børn, hvis sproglige udvikling ikke er tilfredsstillende, bliver stimuleret i en daginstitution.

Sproget er nøglen til at sikre et langt bedre uddannelsesforløb for børnene, og deraf større valgmuligheder for det voksne menneske både jobmæssigt, socialt og menneskeligt. Men et lovforslag, der som udgangspunkt bygger på tvang af ”belastede” forældres børn, er uacceptabelt. For hvem skal bestemme, hvornår er man belastet? Måler man det på indkomstniveauet, på om man er troende muslim, jøde eller kristen eller – er det blot Pia Kjærsgaard – der som alvidende definerer det til at være børn af indvandrerbaggrund? Hvorfor skal disse familier mistænkeliggøres, fordi de passer deres børn hjemme? Var det ikke det almindelige syn i Danmark for 50 år siden? Dengang foregik opdragelsen af børn i hjemmet, i stedet for i institutionerne, hvor de hænger ud og stener, indtil mor eller far forbarmer sig og henter dem. Kristendemokraterne tror grundlæggende på, at megen vold og kriminalitet kunne undgås, hvis børnene i de første år havde tættere kontakt til deres forældre, og vi vil derfor til enhver tid forsvare den enkelte families ret til at passe deres egne børn. Hovedparten af alle forældre, uanset etnisk baggrund og religion, ønsker deres børn den bedste fremtid. Derfor skal manglende sprogstimuleringen, opfanges af sundhedsplejersken i forbindelse med besøg i hjemmene. Den menneskelige kontakt og vejledning vil føre til langt flere positive udfald end en stempling af forældrene som ”belastede” og deres børn som potentielle bandemedlemmer. Kristendemokraterne ønsker øget bloktilskud, for at kommunalbestyrelserne ud over det danske land reelt kan løfte deres ansvar. DF's trussel om nedsat bloktilskud, afslører alene partiets mistro til den offentlige forvaltning, og er derved med til at undergrave dennes anseelse i befolkningen. KD støtter utvetydigt en aktiv mentorordning og dialog, hvor det er i børnenes tarv, og vil kun i nødstilfælde godkende brugen af tvang, under forudsætning af, at borgernes retssikkerhed ikke trædes under fode. Vi afviser derfor systemtankegang, hvor børnehaven tvinges ned over konkrete samfundsgrupper. Vi siger nej til tvangsopdragelse i institution, og afviser love, som vi ikke vil give vores værste fjende i hænde.

Forsiden