Hospitaler

Nej til udbygning

Indsigelse mod udbygning af Sygehus Syd Aalborg og for nyt sygehusbyggeri i Aalborg Øst.

Den 7. januar 2009 inviterede Skippersamrådet til borgermøde om sygehusstrukturen i Nordjylland. Ca. 200 mødte op. Der var også inviteret tre regionspolitikere: Marian Geller (V), Vagn Kvist (B) og Helle Andersen (S). Desuden var Rådmand, Aalborg Byråd, Mariann Nørgaard (V) inviteret. Alle fremmødte var for et nyt sygehus i Aalborg Øst. Ingen overhovedet, hverken naboer til Sygehus Syd, sundhedspersonale fra Sygehus Syd eller politikere var interesserede i en udbygning af Sygehus Syd. De nævnte politikere og sundhedsministeren har fået et tilsendt eksemplar af denne indsigelse. Forestil dig en byggeperiode på 22 år. Vi, der bor i Bejsebakkekvarteret skal regne med, at vi i en lang, lang periode af vore liv skal befinde os i et logistisk mareridt. Støv og støj, pilotering, kørsel til og fra den kæmpemæssige byggeplads af jord og materialer i lastbiler med anhængere på underdimensionerede veje. Vi skal regne med daglige situationer, hvor ambulancers udrykning hyler, fordi de ikke kan nå frem, for husk: Sygehus Syd skal fungere i hele udbygningsfasen med utallige gener og belastninger til følge for personale og patienter. Så er det ikke kun vores problem mere, men også dit, uanset hvor du bor i regionen. Forestil dig, at du er blevet indlagt med et dårligt hjerte, eller du netop har fået din førstefødte, og piloteringsarbejdet drøner udenfor. Jorden ryster, huse slår revner. Eller når du ligger der med dit dårlige hjerte, og der kommer en helikopter drønende og sætter alle betonbygningerne i svingninger. Helikopteren skal redde liv, men!!! - Fagfolk, der har forstand på den slags, mener, at stress i forbindelse med støj vil øge indlæggelsestiden for patienterne, fordi de ganske enkelt bliver for langsomt raske. Forestil dig, at det er dit rolige og fredelige kvarter, der bliver byens absolut mest støjplagede område. Forstil dig, at dit barns skolevej skal ændres fra at skulle krydse helt almindelige veje til pludselig at skulle passere et inferno af dødsensfarlige lastbiler med anhænger til og fra byggepladsen. Det er sådan, at Vestre Alle, Stolpedalsvej og Bejsebakkevej bliver. Risikoen er, at vejkryds vil skulle udvides, for at lastbiler med anhængere og arbejdsmaskiner skal kunne dreje, med mulig ekspropriation af ejendom til følge. På et område på ca. 1 x 1 kkm vil der være 7 højhuse på op til ti etager. De vil dominere området totalt. Aldersforskellen mellem bygningerne vil være ca. 80 år, og sygehuset vil have en rodet udformning, fordi bygningerne er bygget tilfældigt, der hvor der er plads. Det nuværende udsyn fra boligområderne bliver væsentligt forringet, ligesom udsigten fra syd og øst mod byens grønne profil forsvinder. Det er usikkert, om Aalborg ZOO vil kunne klare belastningen gennem udbygningsperioden, så den er i værste fald nedlagt. I bedste fald genopbygget et andet sted med store udgifter til følge. Bejsebakkekvarteret vil have ændret sig fra et stille og roligt kvarter med velplejede bevaringsvarige (4) huse til et kvarter med nedslidte usælgelige huse, med sociale problemer til følge. Der vil være en reel fare for, at kvarteret eksproprieres delvis eller i sin helhed, når endnu en sygehusudbygning bliver en realitet. Udbygningen af Sygehus Syd, konklusion: Der vil fra start af den 22 år lange udbygningsperiode blive problemer med logistikken i sygehusets arbejdsfunktioner. Der vil blive brugt mange ekstra ressourcer, både menneskelige og miljømæssige, og det vil ikke være muligt at miljømærke sygehuset, selv ikke efter de standarder, der er gældende for miljømærkning og miljøcertificering i dag. Der vil ikke være mulighed for udvidelse overhovedet, medmindre man fælder fredskov eller eksproprierer yderligere ejendom, end der nu er lagt op til på Mølleparkvej. Udover et trafikalt mareridt vil området opleve en stor mangel på parkeringsmuligheder, både under udbygningen og efter. Allerede nu har området problemer med masser af parkerede biler, der kommer fra Sygehus Syd og ZOO. Det må forventes, at også Hasseris og Mølleparken vil få trafikale problemer og problemer med parkerede biler. Hele området vil ved udbygning af Sygehus Syd blive en prop i forhold til Aalborgs byplanmæssige udvikling. Miljøbelastningen vil være høj. Der vil ikke være et godt arbejdsmiljø for de ansatte, og miljøet for patienterne vil være uacceptabelt. Udbygningen af Sygehus Syd vil ikke være fremtidssikret. Det nye sygehus i Aalborg Øst, konklusion: Det nye sygehus i Aalborg Øst vil kunne stå færdigt 10-12 år efter byggestart, og det vil blive et smukt, moderne og funktionelt byggeri, hvor der er mulighed for at indføre de nyeste og mest avancerede metoder til så optimal en patientpleje som overhovedet muligt, samtidig med reduktion af unødvendige, ressourcekrævende funktioner og effektivisering af arbejdsgangene. Det vil også være let at miljømærke det og sikre, at naturressourcer ikke spildes. Der vil være gode adgangsforhold til sygehuset for både private, udrykningskøretøjer og helikoptere. Sygehuset vil få en placering på en stor grund med optimale parkeringsmuligheder. Der vil være plads til pårørendehotel. Der vil ikke være behov for nogen form for ekspropriering. Fremover vil der være gode udvidelsesmuligheder. Sygehusets placering tæt ved Aalborg Universitet vil fremme samarbejde og udvikling af sundhedsuddannelserne. Alt dette vil sikre, at Region Nordjylland hurtigst muligt vil få et fremtidssikret sygehus med det bedste og mest avancerede udstyr og med personalemæssige arbejdsgange, der sikrer et miljøneutralt sygehus, et godt arbejdsmiljø for de ansatte og den bedst tænkelige patientpleje. Det nye sygehus i Aalborg Øst er en god og fremtidssikret løsning. Fremtidsvision for Sygehus Syd og Sygehus Øst (om ca. 22 år) Psykiatrisk Sygehus er blevet revet ned, og Aalborg ZOO har fået en udvidelse på området, der er tæt på at have fordoblet ZOO arealet. Der er parkeringshus på Søndre Skovvej. Medicinerhuset er blevet til et high technologi eksperimentarium med landets største 3 D biograf. Sygehus Syd er blevet lavet om til hotel. De øverste etager er blevet til luksuslejligheder. Den gamle bevaringsværdige (3) hovedbygning ligger i en smuk have. Hele regionen, ja hele landet og turister langvejs fra, valfarter til området. Området er blevet en kæmpemæssig byplanmæssig succes på samme måde som vores nye sygehus i Aalborg Øst er blevet en kæmpesucces, der har modtaget flere arkitektoniske priser og som har et Amærke i forhold til funktionalitet og miljøbelastning.