Lokalpolitik

Nej til udstykning

Ejeren af den store grund på hjørnet af Kandebakkevej og Slettevej i Kandestederne vil gerne udstykke to sommerhusgrunde fra grunden, som er på 13.513 kvadratmeter.

Det er to arealer nærmest Slettevej og ned mod Kandebakkevej, der ønskes udstykket. Ifølge lokalplanen for Kandestederne og ifølge en tinglyst deklaration fra 1990 må den del af grunden ikke udstykkes, og det har medlemmerne af Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg lagt vægt på. Udvalget behandlede på det seneste møde en ansøgning om udstykningen af de to grunde, og der var enighed om at sige nej, oplyser formanden, John Christensen (V). Formålet med bestemmelsen i lokalplanen og med deklarationen er netop at sikre frit sigt ind mod den gamle gård på grunden. Gården har en høj bevaringsværdi, og den er med til at give hele området i Kandestederne sin karakter. Udstykningen af yderligere to sommerhusgrund fra gården vil desuden bryde områdets karakter med de store åbne vidder. Det er værdier, man netop har villet fremhæve og beskytte med deklarationen og bestemmelsen i lokalplanen, siger John Christensen. John Christensen peger på, at der efter både lokalplan og deklaration må udstykkes tre sommerhusgrunde fra det areal, som hører til gården, Kandebakkevej 11. - Det er en mulighed, som endnu ikke er udnyttet, fortæller John Christensen.