EMNER

Nej til udvidelse

Opholdsstedet Ryttergården, som ligger ved Dronninglund, har søgt om at udvide med et akut- og observationstilbud.

Samtidig ønsker de også at udvide målgruppen, som i dag er børn fra 10 til 17 år, til at omfatte børn fra seks til 17 år. Men børne- og skoleudvalget er skeptiske. De sagde nej til at lave et akut- og observationstilbud, hvilket også var anbefalingen fra Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsmyndighed (GOT) med den begrundelse, at det er bekymrende at inkorporere akut- og observationstilbud i opholdsstedet, da de anbragte unge netop har brug for kontinuitet og stabilitet. Mens GOT sagde ok for at udvide aldersgruppen, så bad udvalget om at få noget mere at vide om det ønske. - Vi synes, det er en stor aldersspredning fra de små og helt op til 17 år. Vi synes, at de skal fortælle, hvordan de vil klare det. Hvis vi kommunalt skulle oprette et tilbud, så ville vi aldrig tænke det fra seks til 17 årige, siger udvalgsformand Ole Jespersgaard (S), der peger på, at udvalget generelt holder et vågent øje med området. Sagen kommer på udvalgsmøde igen, inden der tages endeligt stilling.