Nej til VK's grimme ælling

"Der var så dejligt ude på landet; det var sommer", skrev H. C. Andersen i sin indledning til "Den grimme Ælling". I dag ville indledningen nok have været anderledes efter et forår i blokpolitikkens tegn.

Fortsætter VK-regeringen sit blokpolitiske ægteskab med Dansk Folkeparti, vil dansk natur og miljø ikke længere være værd at skrive om, i vores børns godnatlæsning. En tur rundt i landet viser, hvilken vej regeringen ønsker at gå. Med smalle blokpolitiske flertal omkring eksempelvis vandmiljøplan 3, pesticidplanen, naturbeskyttelsesloven, skovloven, sommerhuse i kystområderne og senest den nye kommunale struktur ses det klart, at regeringen har valgt blokpolitikken på natur- og miljøområdet. Eksempelvis er omfattende iltsvind en næsten en årlig tilbagevendende begivenhed og grundvandet, og vores fælles drikkevand er truet. Derfor er det dybt skuffende, men desværre også forventeligt at regeringen ikke alene lavede en smal aftale om vandmiljøet, men også en aftale som er aldeles utilstrækkelig. Vi foreslog "det kloge svinestop" og en reduktion af kvælstofudslippet med 20 pct. inden 2010, men regeringen ville ikke lytte. Regeringen lavede også en smal pesticidplan, gennemførte store ændringer i naturbeskyttelsesloven, lavede en ny skovlov, alt sammen love og planer hvor regeringen end ikke tog initiativ til samtaler med oppositionen, men bare kørte en renlivet blokpolitik. Oppositionens forslag blev fejet af bordet uden begrundelse, uden dialog. Eksempelvis var der alle muligheder for at få et bredt flertal bag en ambitiøs naturbeskyttelseslov, der skulle værne om og udvide den natur, vi har tilbage. Regeringen har endvidere med et smalt flertal åbnet flere nye sommerhuse i kystnærhedszonen og ændrer dermed for altid værdifulde naturarealer til boligområder. Socialdemokratiet ser også, at naturen, miljøet og grundvandet bliver den helt store taber i regeringens smalle strukturaftale. Regeringen og DF har konsekvent undladt at lytte til anbefalingerne fra organisationer, miljøfolk, amter og erhvervslivet. Denne "vi alene vide"-holdning er ikke alene udtryk for arrogance over for dem, der dagligt sidder med opgaverne og har ekspertisen, men vil også medføre en markant forringet beskyttelse af vores fælles miljø- og naturressourcer. Socialdemokratiet synes, at blokpolitikken er stærkt beklagelig, da natur og miljøområdet, menneskers sundhed er et vigtigt område hvor alle bør være enige i høje beskyttelseskrav. Sådan har det desværre ikke været og regeringens vej for den danske natur, miljøet og menneskers sundhed går i den helt forkerte retning. Lad os håbe, at regeringen i den kommende tid vil vise reel vilje til brede forlig og ændre den blokpolitiske enegang på miljøområdet, så den grimme ælling får mulighed for at vokse sig til en smuk svane. Torben Hansen, Gl. Hobrovej 177, Randers, er folketingsmedlem (S). E-mail: Torben.Hansen@ft.dk. Hjemmeside: www.th-randers.dk.