Nej til yderligere debat om boliger til ældre

Afviser at tage sag op, som DF-byrådsmedlem vil havde drøftet

AALBORG:Byrådets ældre og handicapudvalg mener ikke, at der er mere at snakke om vedrørende de pensionister, der må forlade deres boliger ved plejehjemmet Smedegården i Aalborg Øst. Derfor afviser et enigt udvalg at opfylde et ønske fra Anita Knakkergaard fra Dansk Folkeparti om, at få sagen sat på dagsordenen i udvalget. Dansk Folkeparti har det problem, at det ikke er repræsenteret i ældre- og handicapudvalget, og efter udvalgets forretningsorden er det kun medlemmer af udvalget, der kan kræve sager sat på dagsordenen. Byrådets øvrige medlemmer har ikke mulighed for at forlange sager taget op på udvalgets møder. Ældre- og handicapudvalgets begrundelse for ikke at ville tage emnet op er i øvrigt, at punktet for et par uger siden - efter anmodning fra Anita Knakkergaard - blev behandlet på et byrådsmøde. Her havde Anita Knakkergaard en række forslag til byrådsbeslutninger. Hendes indstillinger kom dog aldrig til afstemning, idet borgmesteren på byrådsmødet først satte en redegørelse fra ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) til afstemning. Den redegørelse blev vedtaget af alle andre grupper i byrådet end Dansk Folkeparti, og Anita Knakkergaards forslag bortfaldt derefter. - På det seneste møde drøftede vi i udvalget, hvorvidt vi overhovedet skulle tage sagen op. Her var holdningen, at kommunens øverste organ - byrådet - har taget stilling, og at der derfor ikke var mening i at sætte punktet på dagsordenen, siger Anni Kjeldgaard. Forslaget, som Anita Knakkergaard havde ønsket på dagsordenen, havde nøjagtig samme formulering, som det byrådet behandlede i maj. Sagen omkring boligerne ved Smedegården er opstået, efter at kommunen for tre år siden solgte en række boliger ved Smedegården til boligorganisationen Lejerbo. Planen var at ændre lejlighederne til ungdomsboliger. Efter salget opstod der diskussion om, hvorvidt de ældre og deres pårørende var blevet fejlinformeret. Et af debatemnerne har været, hvorvidt kommunen havde lovet at betale indskud i de ny boliger. Her skar ældre- og handicaprådmanden for nogen tid siden igennem og meddelte, at kommunen betaler indskuddene. Også socialminister Henriette Kjær (K) har været indblandet i sagen. Hun har i et svar til Anita Knakkergaard oplyst, at beboerne - hvis de ønsker det - skal have mulighed for at flytte tilbage til boligerne ved Smedegården. Samtidig opfordrer socialministeren til en mindelig løsning. I sin redegørelse for hele sagen peger ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard på, at de berørte pensionister får tilbudt tidssvarende boliger, og sammenlignet med det vil der være en række problemer for de gamle boliger. - Reaktionstiden, når der er brug for hjælp, vil i ungdomsboligerne blive længere end i de ny ældreboliger med kald. Desuden må det forventes, at der i ungdomsboligerne er et øget støjniveau hen over døgnet, bemærker rådmanden i sin redegørelse. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Anita Knakkergaard, der er på studierejse i Italien med byrådets forsyningsudvalg.