Allingdam

Nejstudstykningen

Islandsvej 36, Hjørring: NAVN: En vej kan godt hedde et stednavn, uden at det er et problem, skriver Ove Fuglsang Jensen (OFJ) fra Åbyen forleden. Selvfølgelig kan den det, og det er der vel heller ingen, der har det mindste imod. Teknik- og Miljøudvalget (TMU) kan kalde den nye vej på Nejst, hvad de vil, bare ikke navnet på naboområdet. Det vil jo svare til, at en ny udstykning i Åbyen bliver navngivet Allingdam, og så er forvirringen da total, især hos de – inkl. Hirtshals kommune – som i forvejen af uforståelige årsager har problemer med at finde ud af, hvad der er Allingdam, og hvad der er Asdal. Man har ikke engang orden i egne kort, skriver OFJ under henvisning til Stenbjergs placering på to kort, som bringes i Lokalhistorisk Årbog 2000. Skal man gå så bogstaveligt frem, som OFJ her gør, er der mange ting, der skal rettes. Navnet Hirtshals er på kortet anbragt ude i Skagerrak, og Emmersbæk er placeret syd for bebyggelsen. Både Kort- og Matrikelstyrelsen samt Stednavneudvalget har for længst været kontaktet. De siger: "Det er jo ikke os her i København, men jer lokale, der ved, hvor de forskellige områder er beliggende." OFJ efterlyser "et samlet, seriøst svar fra de herrer". Hvad formål skulle det tjene? Det kan jo kun blive en gentagelse af, hvad der tidligere er skrevet. Iflg. avisnotits af 22. august erkender TMU, at området hedder Nejst. Hvorfor gør de det? Fordi man efterhånden har fundet ud af, at vi har ret i vores påstande. Vi – det er altså indtil videre 19 forskellige læserbrevsskribenter samt 128 sagkyndige underskrivere af en protest mod navnefejlen! Den 22. marts inviterede jeg i et avisindlæg TMU samt andre, der heller ikke er helt hjemme i geografien, til at aflægge et besøg på Lokalhistorisk Arkiv. Dette gælder naturligvis også OFJ. Ring blot på 98 92 67 16, så finder vi et passende tidspunkt, så vi kan få de af hr. Jensens omtalte krumme tæer rettet ud! TMU har jeg aldrig hørt fra, men jeg håber da at høre fra OFJ.